Sun-inntekter ned etter Microsoft-avtale

Sun-sjef Scott McNealy må justere ned inntektene etter justeringer i Microsoft-forliket.

Sun-sjef Scott McNealy må justere ned inntektene etter justeringer i Microsoft-forliket.

Sun Microsystems sier selskapet må redusere tallene for selskapets fjerde kvartal. Netto inntekt går ned med 12 millioner dollar, eller 80 millioner kroner, i forhold til tidligere meldinger.

Det er justeringer relatert til forliket med Microsoft, samt forhold omkring leasingavtaler som trekker ned resultatet. Det kommer frem i en rapport til amerikanske SEC.

Til toppen