Sun: Intelligent lagring for de største

- Etter overtakelsen av Encore, vil Sun bli en betydelig aktør på markedet for store og intelligente lagringssystemer, forteller Knut-Bjarne Nordhaug i Skrivervik Data.

- Etter overtakelsen av Encore, vil Sun bli en betydelig aktør på markedet for store og intelligente lagringssystemer, forteller Knut-Bjarne Nordhaug i Skrivervik Data.

Kjøpet av lagringsavdelingen til Encore Computer Corp. ble varslet i juli i fjor og fullført 24. november. Prisen var 185 millioner dollar.

- Encore ble tidligere vurdert som et selskap med utmerkede produkter, fullt på høyde med de beste fra EMC og IBM, men med en problematisk økonomi, sier Nordhaug.

- Suns oppkjøp har gitt disse produktene den finansielle tryggheten de fortjener. Oppkjøpet dobler det antall mennesker i Sun som arbeider med lagring, til 400.

Nordhaug siterer Sun-sjef Scott McNeallys slagord om de tre sentrale komponentene i morgendagens datasystemer, for å understreke det strategiske ved denne satsingen: "Tynne klienter - fete tjenere - intelligent lagring".

- Det er lite kjent hvor stor Sun faktisk er på lagring, også her i landet. I Norge var omsetningen av Suns lagringsprodukter på 90 millioner kroner i fjor, og vil bli på rundt 150 millioner kroner i 1998.

Blant de norske kundene er Statoil, som lar et Sun Space Storage Array ta hånd om 10 terabytes med essensielle data i et fiberkanal-basert RAID-oppsett i Stavanger.

- Vi har tall på at lagringsbehovet per tjener dobles i sykluser på mellom ett og halvannet år. Dette krever skikkelig styring og gode opplegg for sikkerhetskopiering. Det krever også en innsats for å redusere tilfeller der data lagres dobbelt, og der data som sjelden brukes, opptar verdifull diskplass. Lagringsutgiftene per megabyte synker jevnt, men ikke raskt nok til å innhente økningen i lagringsbehovet. Vi regner med at de samlede lagringsutgiftene øker med 50 prosent når lagringsbehovet dobles.

Siste nytt fra Suns side for å imøtekomme slike behov er et skap kalt A7000 Intelligent Storage Server som kan håndtere opptil 2,93 terabytes. Fra 28. januar kommer det til å tilhøre en Sun produktfamilie døpt StorEdge. Encores betegnelse DataShare på programvaren som bidrar med intelligensen i systemet, beholdes.

- Poenget er ikke bare å tilby stor kapasitet. A7000 kan både lagre under flere formater samtidig, og gjøre data samtidig tilgjengelig for samtlige formater - både stormaskiner, Unix og NT. I stedet for å konvertere fra en logisk disk til en annen, brukes for eksempel CD-ROM-formatet ISO 9660 som generisk leseformat. Lesingen går selvfølgelig langt raskere enn fra CD, og man slipper dobbelkopiering til flere områder. Forenklingen sparer plass, gir bedre oversikt og kan bidra til å redusere bemanningsbehovet.

Som katastrofeberedskap kan to A7000-skap kjøres i en Remote Dual Copy-modus. Sammenknytning via ulike typer fiber gjør at skapene kan stå opptil tre kilometer fra hverandre, eller opptil 15 kilometer med optiske forsterkere. I løpet av året vil Sun ha en ATM-løsning klar, noe som vil for eksempel gjøre det mulig for Fellesdata å kjøre Remote Dual Copy mellom Oslo og Horten.

- For intelligent lagring i rene Sun-miljøer, tilbys en annen løsning, kalt A5000. A7000 er for blandede miljøer. Vi regner med å selge rundt halvparten til stormaskiner, mens resten fordeles jevnt mellom rene Sun-miljøer og andre store miljøer, avslutter Nordhaug.

Til toppen