Sun kan selge 200 millioner Linux-PC-er til Kina

Sun har fått en avtale i Kina på opptil 200 millioner PC-er med Linux og Java Desktop System.

Sun har fått en avtale i Kina på opptil 200 millioner PC-er med Linux og Java Desktop System.

I sin hovedtale på Comdex i Las Vegas, kunngjorde gründer og daglig leder Scott McNealy en avtale mellom Sun og det kinesiske konsortiet China Standard Software Co. CSSC er et konsortium av kinesiske selskaper som har fått i oppdrag av regjeringen å mane fram en nasjonal standard for PC-applikasjoner, basert på åpen kildekode og Linux.

Ifølge McNealy har CSSC valgt Sun som foretrukken teknologipartner. Dette skal innebære at CSSC vil ty til Suns nye Java Desktop System som grunnlag for den kinesiske standarden. Siden den kinesiske regjeringen planer å installere minst 200 millioner eksemplarer av den framtidige standardpakken, uttrykker dette tallet avtalens potensial for Sun. Selv om massebestillingen skulle føre til en kraftig reduksjon av det som er utgangspunktet for Suns salg av Java Desktop System – 100 dollar per bruker per år – dreier det seg om store beløp.

Avtalen vil iverksettes ved årsskiftet, og til å begynne med er takten fra en halv til en hel million eksemplarer per år.

Java Desktop System er en pakke bygget rundt Suns kontorpakke StarOffice utvidet med blant annet nettleseren Mozilla og mediaspilleren RealOne. Den vil bli gjort allment tilgjengelig i løpet av denne eller neste måned. Grensesnittet er organisert for å ligge tett opp til Windows.

    Les også:

For å understreke at Microsoft-kompatibilitet ikke lenger er noe problem, gikk McNealy under talen inn på Microsofts nettsted og lastet ned et Excel-regneark som han deretter åpnet i StarOffice. Regnearket viste McNealys neste poeng: Det var en oversikt over hvor mye Microsoft tjener på Windows og Office. Seinere kom en annen Sun-er på scenen og åpnet en Microsoft PowerPoint-presentasjon i StarOffice.

McNealy gjorde det klart at Sun tar sikte på å profitere globalt på myndigheter og fattige lands gryende opprør mot Microsoft og Windows, et opprør som hittil har fått større gjennomslag i teori enn i praksis. Avtalen med Kina kan føre til tilsvarende avtaler i en rekke andre land, og det er ikke så mange internasjonale aktører å konkurrere med. En av dem er Novell som nettopp har kjøpt den tyske Linux-distributøren SuSE, og som kan tilby en rekke alternativer på serversiden.

Til toppen