Sun kjøper Integrity Art

Sun kjøper opp Integrity Art for å sikre JavaCards posisjon blant smartkortene.

Sun kjøper opp Integrity Art for å sikre JavaCards posisjon blant smartkortene.

I dag annonserer Suns Java-divisjon JavaSoft at de har kjøpt opp Integrity Arts. Dette firmaet har spesialisert seg på å lage tynne operativsystemer og applikasjoner for smartkort.

Integrity Art holder til i Silicon Valley og ble startet i 1995 av Gemplus, smartkortutvikler med hovedkvarter i Frankrike. Suns interesse for firmaet skyldes først og fremst ønsket om å få standardisert JavaCard, som er et sett med API-er (Application Programming Interface) for smartkort. Versjon 2.0 av disse API-ene utarbeides for tiden hos Sun.

- Vi prøver å utvikle bedre smartkortteknologi, sier Patrice Peyert i Integrity Art til InfoWorld Electric. - Sun vil gjøre Java allestedsnærværende og vår teknologi kan hjelpe dem å nå det målet, sier han.

- Hele bakgrunnen for dannelsen av Integrity Art var å få laget en standard for smartkort, sier Stuart Bagshaw i Gemplus. - Når vi nå overlater dette til JavaSoft, kan de legge inn større ressurser og hjelpe standarden videre.

I dag kommer smartkort i to forskjellige versjoner: Minnekort og "sanne" smartkort. Minnekortene inneholder små mengder data, slik f.eks. telekortene inneholder 150 tellerskritt. Sanne smartkort inneholder informasjon om brukeren, som kan være alt fra personlige kredittkortnumre og bankkontonummer til informasjon om helse og sykdommer.

Kortene er også tiltenkt en nøkkelposisjon som identifikasjonssystem i nettverksmaskiner, NC-er. Enkelte NC-leverandører tilbyr allerede smartkortlesere som dekoder informasjonen i smartkortene for systemet i maskinen.

Til toppen