Sun kjøper seg inn i tjenestemarkedet

Sun vil kjøpe driftsselskapet SevenSpace for å få et bein innen «outsourcing».

Sun vil kjøpe driftsselskapet SevenSpace for å få et bein innen «outsourcing».

Sun melder at de vil kjøpe et amerikansk driftsselskap, SevenSpace. Oppgjøret skjer kontant, men beløpet er ikke kjent. Oppkjøpet skal fullføres innen utgangen av Suns tredje regnskapskvartal, det vil si 27. mars 2005.

SevenSpace er privateid. Omsetningen er ikke kjent. Selskapet har 140 kunder og 100 ansatte. Kundene skal være fordelt på USA, Europa og Asia, men SevenSpace har ingen fast representasjon i utlandet. Selskapet ble etablert i 1991, og hadde vokst tilstrekkelig til å overta en mindre konkurrent i 2002. Dets største kunder er farmasigiganten CVS og Xerox. Blant dets partnere er Accenture, BEA, BearingPoint, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Oracle og Sun.

SevenSpace har utviklet en spesiell metode, kalt Control360, samt egen teknologi for å kunne overta drift av kunders systemer på kort varsel og etter fleksible krav. Ideen er at kundene beholder eierskap til program- og maskinvare, kontroll med hva som skjer, og gjerne også egne ansatte, mens SevenSpace forplikter seg til å drifte det hele, med opptil 60 prosent kostnadsbesparelse mot en fast månedlig avgift.

Kompetansen til SevenSpace omfatter applikasjoner fra Oracle, SAP, PeopleSoft og Siebel, applikasjonstjenere som BEA WebLogic og IBM WebSphere, databaser som Oracle og Microsoft, og operativsystemer som HP-UX, AIX, Solaris, Windows og Red Hat Linux.

Ifølge Sun vil overtakelsen av SevenSpace gi Sun en anledning til å utvide sitt aktuelle driftstilbud, som bare gjelder Solaris og Sun-maskiner, til også å omfatte heterogene miljøer. Sun vil utvikle nye tjenester, samtidig som det lover at SevenSpace vil holde fast sine eksisterende kunder. Sun vil selge SevenSpace-tjenester gjennom direkte og indirekte kanaler, og vil gi ytterligere detaljer når oppkjøpet er fullført.

    Les også:

Til toppen