Sun: Krafttak for trådløs infrastruktur

Sun posisjonerer seg som leverandør av trådløs infrastruktur til Internettet. - Vi har komplett arkitektur for løsninger fra operatør til bruker, sier nestsjef Ed Zander.

Sun posisjonerer seg som leverandør av trådløs infrastruktur til Internettet. - Vi har komplett arkitektur for løsninger fra operatør til bruker, sier nestsjef Ed Zander.

Sun presenterte denne allsidige satsingen på trådløs infrastruktur på en visning i USA som ble direktesendt over web i går kveld norsk tid, og gjentatt for europeiske journalister i morges.

Ifølge administrerende direktør Jørgen Myrland i Sun Norge er dette de viktigste nyhetene i initiativet:

  • Sentralt skilles alt som har med trådløst å gjøre i en egen forretningsenhet. Det innebærer både nye produkter og markedsføring mot særlig teleoperatører og tjenestetilbydere.
  • Det opprettes to nye utviklings- og kompetansesentre for trådløs teknologi. Et blir i Stockholm, det andre i Menlo Park i California der Sun har sitt hovedkvarter.
  • Det settes av 100 millioner kroner som skal investeres i selskaper med nye idéer innen trådløs teknologi.
  • iPlanet - Suns fellesselskap med America Online, som har overtatt alt Netscape drev med av utvikling på serversiden - introduserer nye produkter spesielt beregnet på tilbydere av trådløse tjenester.
  • Sun tilbyr ny serverteknologi innen Netra-serien, spesielt innrettet på operatører som skal levere trådløse tjenester
  • Initiativet støttes av 50 nye partnere, og innebærer et stort skritt framover for anvendeligheten av Java.

Sun ser for seg en verden der individer og selskaper abonnerer på tjenester som følger brukeren uavhengig av hva slags apparat hun har for å nå dem. Noen tjenester tilpasser seg etter tid og sted. Følgelig innebærer de at nettverket følger med på hvor brukeren er til enhver tid, og er i stand til å vise aktuelle tjenester på det apparatet som er i bruk. Det skal ikke ringe i mobiltelefonen når din oppmerksomhet er rettet mot lommemaskinen.

Under presentasjonen ble disse prinsippene anskueliggjort gjennom en video, og gjennom demonstrasjoner. Hovedpersonen i videoen, Sara, avbrytes under et møte med en varsel om at hun vil bli forsinket til et viktigere møte som begynner om en times tid, med mindre hun kommer seg av gårde innen fem minutter. Årsaken er at trafikkovervåkningstjenesten som hun abonnerer på, har sendt ut et varsel om problemer på den strekningen hun må kjøre til møtestedet. Operatøren har intelligent programvare - underforstått levert av iPlanet - som er i stand til å koordinere innkommende meldinger. Koordineringen har oppfattet sammenhengen mellom hvor Sara er i øyeblikket, tidspunkt og sted for hennes neste møte, og meldingen om det uventede trafikkproblemet, og sørger for at det piper i hennes lommemaskin. Mobiltelefonen hennes er slått av, siden hun ikke vil forstyrres i møtet.

I det hun løper til parkeringsplassen, får Sara sine utestående e-postmeldinger lest opp over mobiltelefonen. Når hun setter seg bak rattet, overtas e-postlesingen av bilens intelligente Internett-terminal. Mens hun kjører varsles hun blant annet om gode tilbud på bensin, av en tjeneste med både syntetisk tale og evnen til å avlese hvor mye drivstoff hun har igjen i tanken.

Slik bruk av mobile tjenester forutsetter både at avtalebok, e-post og en rekke andre personlige opplysninger og tilbud, lagres sentralt og gjøres tilgjengelig for operatører og tilbydere som evner å koordinere dem.

Sun vil ikke engasjere seg i selve leveransen og koordinering av slike tjenester, men ønsker altså å posisjonere seg som den aktøren som er i stand til å gjøre det mulig for operatører og tilbydere å fordele dem.

Til toppen