Sun krever spesifikke tiltak mot Microsoft

Sun krever at myndighetene i USA må utarbeide egne regler for hvordan Microsoft skal prise sine produkter, lisensiere sin teknologi til andre og investere i andre selskaper.

Sun krever at myndighetene i USA må utarbeide egne regler for hvordan Microsoft skal prise sine produkter, lisensiere sin teknologi til andre og investere i andre selskaper.

Sun ønsker at Microsoft forbys å kjøpe framtidens distribusjonskanaler, både kabler og trådløse kanaler, og fra å kjøpe teknologi framfor å utvikle det selv. Sun begrunner dette med at Microsofts frie bruk av sine enorme likvide reserver dreper all konkurranse.

Sun ønsker videre at Microsoft pålegges å gi alle i programvarebransjen fri tilgang til de tekniske grensnittene til selskapets "monopolprodukter". Microsofts prispolitikk må offentliggjøres og selskapet må ikke få lov til å inngå eksklusive eller utelukkende avtaler.

Til toppen