Sun lager demo av Microsofts drøm

- Microsofts Universal Plug and Play er ikke noe konkret, mener Jini-ekspert i Sun, Bert Rubaszkin. - Vi har gjort offentlig demo av det Microsoft bare drømmer om.

- Microsofts Universal Plug and Play er ikke noe konkret, mener Jini-ekspert i Sun, Bert Rubaszkin. - Vi har gjort offentlig demo av det Microsoft bare drømmer om.

En brødrister i et datanettverk var trekkplasteret da Microsoft kunngjorde sin satsing på Universal Plug and Play. Konseptet oppfattes allment som en del av Microsofts svar på Suns Jini-teknologi - noe Microsoft selv benekter - og falt sammen med lanseringen av Jini i San Francisco.

I dataverden er det stor forskjell på en kunngjøring og en lansering. For Rubaszkin er det enkelt: Jini er et tilgjengelig produkt som enhver kan laste ned fra Suns nettsted og prøve ut. Universal Plug and Play er en idé. At Microsoft selv avviser at deres "idé" er noe svar på Jini, avfeier Rubaszkin som irrelevant.

- Det dreier seg om et nytt paradigme for databehandling, der nettverket og ikke disken står i sentrum. En av hovedpersonene bak Jini er Bill Joy, den første til å samkjøre TCP/IP og Unix. Han har lenge uttalt seg kritisk om dagens fete og diskorienterte operativsystemer, som han mener bør erstattes av distribuert objektorientert databehandling. Med Jini blir hver enhet på nettverk et objekt med en rekke egenskaper som forteller hva den kan gjøre. Nettverket bygges spontant bare objektene koples til hverandre.

Uttrykket "hver enhet" bør ikke misforstås til kun å gjelde fysiske gjenstander. Rubaszkin presiserer at en applikasjon på en datamaskin kan være et eget objekt, i likhet med en tjeneste, en skriver og så videre. Poenget er at nettverkets interesse for objektet gjelder hva det gjør, ikke hvordan. Hvis en disk kan levere et dokument, er dette interessant for nettverket. Omgivelsene er derimot ikke interessert i å få vite hva slags filsystem disken kjøres under. Interne egenskaper innkapsles. Kun de eksterne er relevante.

Grunnlaget for det hele er Java, et strengt objektorientert programmeringsspråk. Sun ønsker ideelt å assosiere hver prosessor uansett anvendelse til en Java virtuell maskin, slik at prosessoren kan styres av Java og uttrykke seg i Java. Ideen peker naturlig på at Java kan implementeres direkte i prosessoren, noe Sun arbeider med under navnet PicoJava. Hensikten er blant annet å utstyre ting som brødristere og oppvaskmaskiner med Java virtuelle maskiner, ikke bare datautstyr og mobiltelefoner.

- Jini er et tynt lag på toppen av Java som gjør det mulig å uttrykke underliggende egenskaper i form av en allment forståelig objektmodell. Når en enhet koples til nettet sendes objektets egenskaper til en oppslagstjeneste. Når et annet objekt etterspør disse egenskapene, koples de to sammen av oppslagstjenesten.

Jini er tynt. I øyeblikket er Jini-filen på Suns nettsted rundt 1,5 megabyte stor. Rubaszkin kaller den "lim". Bildet uttrykker en egenskap som han og andre i Sun liker å kalle "spontan montering" ("spontaneous assembly"). Men Jini-limet gir også slipp på sine elementer. I motsetning til Karlsons lim tillater Jini revers. Du ødelegger ingenting hvis du fjerner et objekt fra nettet. Objektets egenskaper er borte, men nettet er like helt. Dette kalles "selv-helbredende demontering" ("self healing disassembly").

Oppslagstjenesten spiller åpenbart en nøkkelrolle. Hittil har ikke Sun demonstrert annet enn forholdsvis enkle nettverk, der oppslagstjenesten består av en liten tjener. Tjenerens interesse for omgivelsene er at den tilbyr en oppslagstjeneste til et Jini-nettverk. Den registrerer alle objekter straks de koples til nettet, og oppretter forbindelser mellom objektene alt etter hva de tilbyr og hva de etterspør av tjenester. At boksen kjører Unix og en Java virtuell maskin i tillegg til Jini, er nerdenes sak, ikke nettets.

I store nettverk er det lett å se at dagens enkle oppslagstjeneste raskt vil oversvømmes av objekter og overveldes av krysskopling mellom tjenester. Foreløpig har Jini bare den sikreste av alle brannmur, nemlig mangelen på fysisk forbindelse.

- Dette er et sentralt moment, innrømmer Rubaszkin. - Da Jini ble lansert i San Francisco i slutte av januar, var alle de sentrale nettadministratorene til stede. Alle, blant dem Computer Associates, Tivoli og Novell, uttrykte sin støtte til teknologien. Vi kan trygt vente at de vil finne løsninger på den administrative utfordringen. Jini er en standard som Sun ikke kan realisere alene.

Et annet moment er berettigelsen for selve konseptet. Microsoft brukte brødristeren som eksempel på Universal Plug and Play. Sun har demonstrert en oppvaskmaskin i et Jini-nett.

- Jeg stusset også på hva poenget er med en oppvaskmaskin i et Jini-nettverk. Egenskapene som maskinen legger ut på nettet, er tilstandsrapportering i sanntid, samt av- og påslåing. Hvis jeg utstyrer min mobiltelefon med et objekt som kan betjene disse egenskapene, kan jeg, uavhengig av hvor jeg er hen i verden, sjekke at den har gjort seg ferdig med vaskeprogrammet, og slå den av dersom noe skulle være galt.

En mer jordnær demonstrasjon som Rubaszkin viser på video, gjelder bare kjente objekter i et datamiljø. Den starter med en hub og den lille boksen med oppslagstjener og noen Java-baserte tjenester. Så tas det fram en bærbar PC med Jini og en Java virtuell maskin i form av en standard nettleser fra Netscape. Straks ledningen fra hub-en koples til PC-ens nettutgang, viser nettleseren de tjenestene som er tilgjengelige. Så koples en Jini-disk til hub-en. PC-en er predisponert til å søke opp ekstern lagring, og viser straks at disken er tilgjengelig. Det samme skjer med en skriver, en NC, et videokamera og en PalmPilot. Og objektene blir ikke-eksisterende for nettverket straks den fysiske forbindelsen blir brutt. Prinsippet har samme gyldighet i trådløse nettverk, noe som åpner svært interessant perspektiver.

- Det du har sett, er et tjenestedrevet nett, understreker Rubaszkin til slutt.

Og har vi ikke alle lært, at den egentlige definisjonen på et nettverk er de tjenestene det tilbyr sine brukere?

Til toppen