BEDRIFTSTEKNOLOGI

Sun lar ECMA standardisere Java

Forslaget om at ECMA skal ta over standardiseringen av Java, ble fattet med overveldende flertall. Sun, Microsoft og IBM støttet forslaget.

Eirik Rossen
29. juni 1999 - 16:34

Sun har kjempet i mange år for en ordning der selskapet kan opprettholde en avgjørende innflytelse på utviklingen av programmeringsspråket Java, samtidig som standardiseringen garanteres av et internasjonalt organ. Tidligere i år prøvde Sun å få den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO med på en slik ordning. Da ISO ønsket at deres Java-komite skulle være noe mer enn et sandpåstrøingsorgan, henvendte Sun seg i stedet til den europeiske standardiseringsorganisasjonen ECMA.

ECMAs generalforsamling stemte over saken på sin generalforsamling 24. juni. Der ble det vedtatt med 23 stemmer for, én mot, to avholdende og en fraværende, å opprette TC41 (Technical Committee 41) for å regjere over "plattformuavhengige databehandlingsmiljøer" (Platform-Independent Computing Environments). Compaq begrunnet sin motstand med frykt for at forslaget likevel ga Sun for stor innflytelse over Java, mens Hewlett-Packard og NEC var avholdende og Dell fraværende. Microsoft, Sun, IBM, Intel, Hitachi, Siemens og Alcatel var blant dem som stemte for.

Oppgaven for TC41 er å "standardisere syntaks og semantikk til både allsidige og domenespesifikke plattformuavhengige databehandlingsmiljøer." I arbeidsprogrammet som ble vedtatt samtidig, heter det at komiteen skal etablere en standard som bygger på Java 2, legge fram standarden for det ISO-organet JTC1 som Sun i sin tid ønsket som Java-forvalter og ivareta vedlikeholdet av standarden etter at den er vedtatt.

Sun opprettholder sin Java Community Process selv om dette organet ikke får noen formell rolle i forhold til TC41.

Ifølge News.com sa IBM at selskapet ville fortsette samarbeidet med Sun innenfor rammen av JCP, og bruke JCP som utgangspunkt for å fremme forslag overfor TC41. Microsoft vil antakelig fortsatt være utelukket fra JCP, men kan foreslå egne endringer til Java direkte til TC41, under den klare forutsetningen av at Java skal være et plattformuavhengig miljø. Sun beholder rettighetene til Java. Selskaper som ønsker å knytte et produkt til Java, må fortsatt gjennom en kompatibilitetstest og betale royalty til Sun.

Microsoft har varslet at egne forslag til Java-standarden når TC41 formelt konstituerer seg på et møte i Bay Area 11. til 12. august i år.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.