Sun legger 26 milliarder på bordet

Med sine milliarder på bankkontoen har Sun-sjef Scott McNealy kjøpt opp lagringsgiganten StorageTek.

Med sine milliarder på bankkontoen har Sun-sjef Scott McNealy kjøpt opp lagringsgiganten StorageTek.

Store oppkjøp kommer alltid overraskende og Sun har vært utsatt for oppkjøpsrykter, men i ettermiddag slapp Sun selv en bombe.

Sun, som har slitt med fallende salg siden dotcom-årene, kjøper opp datalagringsgiganten StorageTek for hele 4,1 milliarder dollar i kontanter. Det er hele 26 milliarder kroner og det oppsiktvekkende er at Sun betaler kontant, ikke med aksjer i eget selskap.

Sun har lenge forsøkt å bygge opp en egen lagringstilbud, men har ikke fått dette til i konkurranse med de dedikerte aktørene som EMC, datalagrings-programvareselskapet Veritas samt IBM og HP som både selger servere og lagring sammen.

StorageTek er en av de største leverandørene av alle typer lagringsutstyr og programvare for å administere lagring. Men selskapet er ikke markedsleder - EMC er større.

Med oppkjøpet skaffer i realiteten Sun seg et nytt ben å stå på. Det er ikke vanskelig å se synergi-effektene mellom Sun og StorageTek - Sun fokuserer på servere og vil ganske enkelt kunne integrere StorageTek-produktene med salget av sine servere - slik IBM og HP gjør med stor suksess.

Det norske kontoret av StorageTek har en hygglig liste av kjente og store kunder. Bank- og outsourcingsgiganten EDB, Rikstrygdeverket, Petrodata (samarbeidsselskapet til oljebransjen), Rikshospitalet, Jotun og Elkjøp

Analyseselskapet Gartner mener at StorageTek står overfor store utfordringer som Sun nå arver.

Som mange andre lagringsselskaper kjøper selskapet en rekke type lagringsprodukter som disker og tape-stasjoner som man bygger inn i ferdige produkter og legger på programvare. Men det er blitt vanskeligere å vise kundene hvorfor de ikke kan gjøre dette fordi kundene selv kan kjøpe programvaren som styrer datalagringen.

Mesteparten av StorageTeks omsetning kommer fra gamle produkter og avtaler - tape-

stasjoner og vedlikeholdsavtaler på programvaren til selskapet, påpeker Gartner. Selskapet har endret seg mye de siste årene for å rette opp dette, og lager nå mindre av utstyret selv for å redusere kost. Samtidig har man satt ut mye av utviklingen til India.

Selskapet fokuserer stadig mer på livsløp-adminstrasjon av data, og det er her selskapet må fokuserer for å konkurrere med blant annet EMC.

Til toppen