Sun lokker med gratis overgang

Sun frister Netegrity- og Tivoli-brukere med gratis overgang til sin egen Java System Access Manager.

Sun frister Netegrity- og Tivoli-brukere med gratis overgang til sin egen Java System Access Manager.

Sun Java System Access Manager er Suns produkt for tilgangskontroll til interne og eksterne web-ressurser, der én pålogging lar brukeren nå alt hun har rettigheter til.

Sun sier de fra i dag tilbyr enkel og lisenskostnadsfri overgang til Access Manager for brukere av den konkurrerende løsningen Netegrity SiteMinder. Tilbudet bygger på et nyutviklet verktøy som automatiserer overgangen.

(Netegrity ble nylig kjøpt av Computer Associates.)

Sun lover tilsvarende løsninger for brukere av IBM Tivoli Access Manager og Oblix COREid.

Sun Access Manager bygger på standarder for samling av brukerID-er («federation») som Liberty Phase 2 og SAML 1.1.

Sun Norge bekrefter at tilbudet også gjelder her i landet.

Til toppen