Sun lover 99,999 prosent oppetid på apptjener

Automatisk sesjonsreplikering bidrar til at Suns nyeste applikasjonstjener aldri ligger nede.

Automatisk sesjonsreplikering bidrar til at Suns nyeste applikasjonstjener aldri ligger nede.

I tråd med den nye nomenklaturen som Sun har utformet for sin programvare, heter ikke applikasjonstjeneren lenger Sun ONE, men Java System Application Server 7. Den er beregnet på svært tunge brukere med kritiske krav til oppetid. Sun nevner spesielt finanstjenester, teleoperatører, energiselskaper og liknende. Forutsetningen er at programmet kjører på en klynge av flere servere.

    Les også:

Sun har beholdt slagordet "Always On" for å betegne teknologi for feiltoleranse og høy pålitelighet. I dette tilfellet består applikasjonstjenerens "Always On" av en egen database for å replikere http-sesjoner og for å fordele belastningen på prosessorene i klyngen. Databasen har en spesiell design for å sikre høy tilgjengelighet. Den sikrer at dersom en server i klyngen svikter, blir jobben den gjør automatisk overført til en annen. Den automatiske sesjonsreplikeringen som databasen gjennomfører fortløpende, gjør at ingen data eller transaksjoner går tapt.

Sun mener disse egenskaper gjør at virkningen av både planlagte og tilfeldige driftsforstyrrelser begrenses til et minimum, uten at det går på bekostning av ytelse eller skalerbarhet. Oppetiden tallfestes til 99,999 prosent. Det innebærer at nedetiden ikke skal overstige 5 minutter og 15 sekunder i løpet av et år.

Applikasjonstjeneren er en del av Java Enterprise System, Suns infrastruktursuite som selges etter selskapets nye prispolitikk, det vil si 100 dollar per ansatt per år, inkludert kvartalsmessige oppgraderinger. De som bare ønsker applikasjonstjeneren får den for 10.000 dollar per prosessor.

Til toppen