Sun må fikse regnefeil i UltraSparc III

Sun anbefaler brukere av den nye arbeidstasjonen Blade 1000 å installere en fiks for å kople ut en av UltraSparc III-prosessorens avanserte egenskaper.

Årsaken er en feil Sun oppdaget i mars. Under bestemte forhold greier ikke UltraSparc III-prosessoren å beregne flytetallsoperasjoner riktig.

Regnefeilen kan avverges ved å kople ut en av prosessorens avanserte funksjoner, der den prøver å spare tid ved å tippe hvilken instruks som er den neste i rekken, og forberede seg på å gjennomføre den ved å hente data som instruksjonen skal regne på. Sun anbefaler kundene å kople ut denne funksjonen heller enn å risikere regnefeil i flytetallsoperasjoner, selv om det skal helt spesielle forhold til for at slike feil skal oppstå.

Utkoplingen rammer ytelsen. Sun anslår ytelsestapet til fem prosent på arbeidsstasjonen Blade 1000. På servere skal tapet være mindre.

Kunder som har mottatt en Blade 1000 sendt ut før midten av mars må selv installere fiksen. Sun har selv tatt tiltak for å varsle dem.

Feilen ble oppdaget tidsnok til å forhåndsinstallere fiksen på alle utsendte servere med den nye brikken, heter det.

I kommende utgaver av UltraSparc III-prosessren vil feilen rettes direkte i brikken. Først da får brukerne høste ytelsesgevinsten ved den avanserte forhåndstippingen i prosessoren. Det er uvisst når dette skjer.

Til toppen