Sun-Microsoft er en front mot Linux

Sun og Microsoft oppfatter sitt nye samarbeid som en felles front mot Linux-storhetene HP og IBM.

Sun og Microsoft oppfatter sitt nye samarbeid som en felles front mot Linux-storhetene HP og IBM.

Teknologidirektør Greg Papadopoulos i Sun og interoperabilitetsdirektør Andrew Layman i Microsoft holdt i går en felles pressebriefing om hvordan det går med samarbeidet mellom de to selskapene, etter det epokegjørende forliket i april i år.

    Les også:

Sun og Microsoft har gjennomført 15 møter på ledernivå de siste fem månedene. Hver måned har 24 ingeniører fra begge selskapene kommet sammen for å diskutere teknologi. Det er opprettet et råd av ledere fra felles storkunder.

Kundene presser på for å få til bedre samvirke mellom Sun-produkter og Windows-drevne servere og klienter. Presset er spesielt sterk for å få til en felles ordning for pålogging og identifisering. Øverst på kundenes ønskeliste er sikkerhet, interoperabilitet, Java og webtjenester.

En annen faktor som fremmer samarbeidet mellom Sun og Microsoft er behovet for å motarbeide Linux-satsingen til IBM og Hewlett-Packard.

– [Samvirke mellom Sun- og Microsoft-produkter] vil utgjøre en stor fordel mot IBM og HP, sa Papadopoulos.

Poenget er ikke å slå sammen Java og .Net, men å sørge for at begge arkitekturene gir produkter som virker mot tilsvarende teknologi fra den andre plattformen. Innen pålogging og autentisering bruker Sun og Microsoft grunnleggende forskjellig tilnærming, henholdsvis Liberty Alliance og WS-Federation. Papadopoulos regner med at de første praktiske resultatene på dette feltet, ordninger for felles pålogging til både Windows- og Solaris-servere, kan komme i første halvår 2005. Begge parter understreker ellers betydningen av det gode samarbeidet innen webtjenester («web services»).

I mellomtiden vil man også gjøre ferdig kortere skritt. For eksempel er Sun Java System Directory Server Enterprise Edition, Sun Java System Access Manager og Sun Java System Identity Manager nylig sertifisert av VeriTest for kjøring på Windows. Neste skritt blir å validere de to siste produktene for kunder som foretrekker Microsofts Active Directory framfor Suns katalogtjenester.

En interessant opplysning er at Sun samarbeidet spesielt med Microsoft i klargjøringen av Windows XP Service Pack 2. Målet for dette var å sikre kompatibilitet med Java Runtime Environment og Office-konkurrenten StarOffice. Layman understreket hvor viktig det er for Microsoft at Suns Java kjører effektivt under Windows.

Ingeniørmøtene mellom Sun og Microsoft har også løst spørsmål knyttet til sertifisering av Suns Xeon- og Opteron-servere for Windows. Sun ser på Opteron som en strategisk plattform, og vil sikre at kundene kan kjøre Windows på denne typen 64 biters servere.

Et annet sentralt tema for ingeniørene er lagring. Her arbeides med drivere, virtualisering og programmeringsgrensesnitt med tanke på å gjøre StorEdge-produktene fra Sun tilgjengelige fra Windows. Det skal opprettes en kompetansesenter ved Microsofts hovedkvarter der kunder kan prøve ut sine Windows-applikasjoner mot Suns maskinvare.

Til toppen