Sun og Oracle vil ha felles rammeverk for Java-verktøy

Sun og Oracle tenker seg et felles rammeverk for alle eksisterende integrerte utviklingsmiljøer for Java.

Sun og Oracle tenker seg et felles rammeverk for alle eksisterende integrerte utviklingsmiljøer for Java.

Sun og Oracle har tatt initiativet til en gruppe kalt Java Tools Community. Formålet er å lage et felles rammeverk for Java-verktøy, slik at det skal være enkelt å legge Java-verktøy inn i integrerte utviklingsmiljøer, uavhengig av leverandørene av verktøyet og miljøet. Ved å gjøre det enkelt for utviklere å trekke nye verktøy inn i de integrerte miljøene de allerede kjent med, håper man å gjøre Java mer tiltrekkende for utviklere som ser med misunnelse på den sterke graden av integrering Microsoft har oppnådd med Visual Studio .Net.

    Les også:

For å oppnå sitt mål, må Sun og Oracle få med flere leverandører av Java-verktøy og integrerte utviklingsmiljøer. Ifølge eWeek har BEA og Compuware sluttet seg til, og det pågår samtaler med SAP, SAS Institute og Sybase. Dessuten er det vanskelige forhandlinger med markedslederne innen integrerte Java-utviklingsmiljøer, Borland og IBM. Borland har både Jbuilder IDE og OpenTools, et opplegg for å integrere andre verktøy i sitt miljø og som også omfatter Microsoft-språket C#. IBM har både WebSphere Studio og åpenkildekodemiljøet Eclipse som ligger til grunn for blant andre SAP NetWeaver. Det er vanskelig å tenke seg at initiativet vil lykkes uten at både Borland og IBM blir med.

Utgangspunktet for initiativet vil være "Java Specification Request" nummer 198, kalt "The Standard Extension API for Integrated Development Environments". Det er ikke klart hvordan IBM og Borland forholder seg til dette forslaget. Borland mener de med OpenTools langt på vei har et utvidbart miljø, mens IBM har samme oppfatning om sin Eclipse. Med et felles rammeverk, slik Sun og Oracle går inn for, vil et verktøy som utvides for å gjøres kompatibelt med enten OpenTools eller Eclipse, automatisk kunne inngå i alle andre kompatible miljøer.

Til toppen