Sun øyner overskudd på horisonten

Sun har innledet sitt regnskapsår med en trend som kan peke mot overskudd snart.

Sun øyner overskudd på horisonten

Sun har innledet sitt regnskapsår med en trend som kan peke mot overskudd snart.

Suns forrige regnskapsår, fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006, var ikke lystig lesing, med suksessive tap på rundt 100 millioner, 200 millioner, 200 millioner og så 300 millioner dollar. Kvartalet fram til 30. september 2006, det første i det nye regnskapsåret, ser derimot ut til å tegne en trend mot bedre tider.

Ikke at Sun tjener penger, selv om omsetningen økte med 17 prosent til 3,189 milliarder dollar, sammenliknet med 2,726 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Men tapet er redusert fra 123 millioner dollar til 56 millioner dollar. Selv om omsetningen er noe under de 3,18 milliarder dollar som analytikerne hadde ventet, er også underskuddet mindre.

Sun kan argumentere med at flere ekstraordinære poster bidrar til å farge bunnlinjen rød: 21 millioner dollar i omstrukturering og relaterte kostnader, 58 millioner dollar i aksjerelaterte kompensasjoner, og 79 millioner dollar i avskrivninger av immaterielle aktiva knyttet til bedriftsovertakelser. På det samme grunnlaget som analytikerne gjorde sine antakelser ut fra, tapte Sun 0,01 dollar per aksje i september-kvartalet, langt mindre enn analytikernes forventning om 0,04 dollar per aksje.

Omsetningen av maskinvare økte med 15 prosent til 1,96 milliarder dollar sammenliknet med samme periode i fjor. Overtakelsen av StorageTek bidrar til denne veksten. Omsetningen av tjenester økte med 20 prosent til 1,23 milliarder dollar.

Framgangen til Sun bekreftes av analyseselskapet IDCs vurdering av utviklingen på servermarkedet. IDCs tall for årets andre kvartal viser at Suns serveromsetning økte med 15,5 prosent til 1,58 milliarder dollar, sammenliknet med andre kvartal året før. Siden Det servermarkedet samlet sett sto nærmest stille, med en økning på bare 0,6 prosent, innebærer dette at Sun økte sin markedsandel fra 10,8 prosent i første kvartal til 12,9 prosent i andre kvartal.

Sun forutsetter at omsetningen deres fortsetter å vokse med et «høyt ensifret» prosenttall i inneværende kvartal.

Da tallene og forventningene ble kjent, økte Suns aksjekurs med 1,1 prosent. Siden nyttår har aksjen lagt på seg 29 prosent, mot 37 prosent for HP og 12 prosent for IBM.

Til toppen