Sun pusser opp JXTA-protokollen for «peer to peer»

Versjon 2.0 av JXTA skiller mellom superklienter som har tjenester å tilby, og klienter som bare skal motta.

Versjon 2.0 av JXTA skiller mellom superklienter som har tjenester å tilby, og klienter som bare skal motta.

Versjon 2.0 av JXTA er siden tirsdag tilgjengelig for gratis nedlasting fra nettstedet Project JXTA. JXTA ble lansert i versjon 1.0 i april 2001 og overgitt fellesskapet for åpen kildekode. Ifølge Sun er 12.700 utviklere med på prosjektet.

JXTA er en protokoll for likeverdige nett eller ”peer to peer” som er realisert i Java, og som lover en enkel og sikker måte å fordele tjenester til alle slags klienter, uten å kreve at en sentral tjener skal holde oversikt over alle tjenester og alle klienter.

Samtidig med oppgraderingen til versjon 2.0, kunngjør Sun fire nye anvendelser av JXTA, fordelt på to applikasjoner i det kommersielle markedet, og to eksempler på bruk av protokollen i ekstremt desentraliserte organisasjoner.

Hittil har eksemplene på praktisk JXTA vært få. Et konsept gikk ut på å fjerne flaskehalser på Internett ved å hente websider fra den nærmeste maskinen som har dem tilgjengelig, gjerne en annen PC i lokalnettet, i stedet for at alle skal laste ned fra den opprinnelige serveren. Et annet konsept var en JXTA-klient i en bil, som automatisk kan innhente bensinpriser fra nærliggende bensinstasjoner, og dirigere sjåføren til det beste tilbudet.

    Les også:

Hjernen bak JXTA, forskningssjef Bill Joy hos Sun, forklarte at tjenester som bygger på protokollen ville være selvskalérende, fordi hver brukere bidrar med egen maskinkraft for å kjøre dem.

Erfaringen viser at dette bare er delvis riktig. Slik versjon 1 av protokollen var definert, økte antall meldinger i nettet med det kvadratet av antall klienter, og dette la sterke bånd på den praktiske skaleringsevnen.

Dette er årsaken til at versjon 2.0 skiller mellom superklienter, altså klienter med tjenester å tilby (bensinstasjoner i det siste eksemplet ovenfor), og klienter som først og fremst skal orientere seg om tilbud (bil-klienten i det samme eksemplet, som kunne være en PDA eller en mobiltelefon).

I JXTA 2.0-sjargongen heter disse henholdsvis ”edge peer” (mobilen) og ”rendezvous peer” (bensinstasjonen). ”Kantklientene” deltar ikke i ”møteklientenes” opplegg for videresending av meldinger. Denne endringen er gjennomført uten grunnleggende forandringer i programmeringsgrensesnittene (API-ene), slik at applikasjoner som bare forholder seg til API-ene vil være bakoverkompatible, mens de som forholder seg direkte til protokollen, ikke er det.

To andre endringer er verdt å nevne. Meldinger kan formidles over både HTTP og TCP, i motsetning til tidligere bare HTTP. Videre er det lagt inn en funksjon som gjør at ”kantklienter” automatisk finner fram til en ny ”møteklient” dersom deres opprinnelige kontaktpunkt skulle falle fra.

JXTA 2.0-implementasjonen er foreløpig bare tilgjengelig i Java. Det skal være prosjekter i gang for å implementere protokollen i andre språk, blant dem C#, Perl, og J2ME (Java 2 Micro Edition).

Til toppen