Sun reduserte underskuddet

Det selges stadig for få av de store serverne, og de erklærte vekstområdene vokser for sakte.

Sun reduserte underskuddet

Det selges stadig for få av de store serverne, og de erklærte vekstområdene vokser for sakte.

Sun kunngjorde i går kveld sin tall for kvartalet fram til 28. desember 2008, regnskapsårets andre. For tredje gang i kalenderåret 2008, gikk Sun med tap.

Sammenliknet med samme kvartal i 2007, falt omsetningen med 11 prosent til 3,22 milliarder dollar, fordelt på 1,94 milliarder dollar på produkter og 1,28 milliarder dollar på tjenester. Resultatet ble 209 millioner dollar i minus, mot et overskudd på 260 millioner dollar i desemberkvartalet i 2007.

I marskvartalet i fjor leverte Sun et underskudd på 16 milliarder dollar, for så å få til et positivt resultat på 208 millioner dollar i junikvartalet, slik at regnskapsåret 2007–2008 ble gjort opp med en omsetning på 13,9 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 403 millioner dollar.

I septemberkvartalet avskrev Sun hele 1,45 milliarder dollar som tapt goodwill, slik at resultatet ble minus 1,68 milliarder dollar av en omsetning på 2,99 milliarder dollar.

Det er nedgangen i omsetningen av de store serverne, drevet av Ultrasparc-prosessoren, som svir mest: Den er på 32 prosent sammenliknet med desemberkvartalet 2007.

Sun opplyser at fire erklærte vekstområder opplever tosifret prosentvekst. Problemet er at disse utgjør en for liten del av totalen til å kompensere for områdene der det svikter.

  • Omsetningen av servere basert på den åttekjernede Ultrasparc T1-prosessoren økte med 31 prosent fra samme kvartal 2007, og ligger nå an til å nå 1,4 milliarder dollar i hele regnskapsåret 2008–2009.
  • Omsetningen knyttet til programvare, og som bokføres under produkter, ikke under tjenester, vokste med 21 prosent, og ligger an til å nå 600 millioner dollar i regnskapsåret.
  • Kategorien x64-servere vokste med 11 prosent og ligger an til en omsetning i regnskapsåret på 700 millioner dollar.
  • Kategorien «Open Storage» vokste med 21 prosent og ligger an til en årsomsetning på 100 millioner dollar.

Legger man sammen disse antatte årsomsetningene, kommer man fram til 2,8 milliarder dollar. Det er så vidt under en tredel av Suns samlede produktomsetning i regnskapsåret 2007–2008, på 8,62 milliarder dollar.
Sun kunngjorde i november 2008 et svært omfattende initiativ for å redusere årskostnadene med mellom 700 millioner dollar og 800 millioner innen regnskapsåret 2009–2010, som begynner 1. juli i år. Denne planen forutsetter en nedbemanning på opptil 6000 årsverk, tilsvarende 18 prosent av staben.

Denne restruktureringen belaster desemberkvartalet med 222 millioner dollar: Legger man denne summen til det negative resultatet, går Sun så vidt i pluss. Oppfatningen blant analytikerne synes å være at Sun er i rute med sine kostnadskutt, og at selskapets offisielle optimisme kan være berettiget, gitt at de har en likvid reserve på 3,0 milliarder dollar.

Det er helt klart at Sun på ingen måte er ferdig med utfordringene. Men analytikernes betingede optimisme smittet av på børsen: Da tallene ble kjent steg aksjekursen fra 3,99 dollar til 4,25 dollar, etter å ha startet ordinær handel på 3,78 dollar.

    Les også:

Til toppen