Sun satser på økoriktige datasentraler

Sun mener både miljøet og forretningen har godt av å redusere strømforbruket.

Sun satser på økoriktige datasentraler

Sun kunngjorde i går et nytt utspill for å påvirke bedrifter til å bytte til mindre strømødslende utstyr i datasentraler. Utspillet er døpt «Eco Innovation Initiative» og følger opp et tidligere «Eco Responsibility Initiative» fra november 2005. Det følger et mønster tilsvarende liknende initiative fra IBM og HP.

Argumentet er at det tjener både forretningen og miljøet at man reduserer strømforbruket. Argumentet har stor tyngde i USA, der myndighetene legger opp til økonomiske insentiver for å fremme investeringer i såkalt miljøvennlig utstyr.

Suns økotilbud omfatter både hjelpemidler – «Eco Ready Kits» – som kundene bruker på egen hånd, og forskjellige tjenestepakker.

Blant hjelpemidlene er en «Eco Assessment Kit» for å analysere hvordan datasentralen faktisk bruker strøm, en «Eco Optimzation Kit» som peker på hvordan man kan legge opp til å fornye datasentralen ved å satse på mer moderne servere fra Sun, og en «Eco Virtualization Kit» som viser hvordan man kan effektivisere ytterligere ved å bruke virtualiseringen i Solaris 10 til å konsolidere applikasjoner på færre servere.

Tjenestepakkene omfatter tilbud for å vurdere strømforbruket i datasentralen, et opplegg for å effektivisere kjølesystemet, og et opplegg for å følge opp analysen av strømforbruket med tanke på å redusere det.

I en kommentar fra analyseselskapet Ovum heter det at Suns initiativ ikke er særlig forskjellig fra tilsvarende tilbud fra IBM og HP. Problemstillingen er reell, mener Ovum, og alle IT-ledere bør ta den alvorlig.

Det som overrasker Ovum er at ikke leverandører av IT-tjenester viser seg mer ivrige i å bidra til å gjøre driften av datasentraler mindre miljøskadelig.

– Finnes det noen bedre måte å angripe energieffektivitet på enn å outsource problemet til en delt datasentral hos en leverandør av IT-tjenester? spør Ovum.

De peker på at drift av energieffektive datasentraler ikke er en kjernekompetanse for de fleste store bedrifter, men at den burde være det for de fleste tjenesteleverandørene.