Sun ser store muligheter i Norge

Per Rune Iversen i Sun Norge mener selskapet har et stort og uutnyttet potensial i Norge. Han forventer blant annet at Skrivervik Data vil utvide sitt partnersamarbeid i Norge.

Spekulasjonene har den siste tiden gått høyt om utviklingen i Unix-markedet i Norge. En av årsakene til disse spekulasjonene er at Sun Norge har flyttet ut av sine lokaler hos Skrivervik Data og øket sin bemanning i Norge.

Både Sun og Skrivervik har tilbakevist påstander om at Sun leter etter flere partnere og at Skrivervik vil ha inn flere leverandører. Samtidig står bransjefolk i kø for å "mene" at det er åpenbart at alliansen blir svekket i nær fremtid.

Det er likevel klart at Sun selv mener at potensialet i Norge er større en hva de har klart å hente ut gjennom samarbeidet med Skrivervik Data.

- Vi har fortsatt et stort og uutløst potensial i Norge, sier Per Rune Iversen i Sun Norge til digi.no.

Iversen mener det er gode vekstmuligheter både innefor eksisterende nisjer samt i bransjer og på løsninger hvor Sun så langt ikke har vært spesielt synlig.

- Selv med en sterk posisjon i oljesektoren tror jeg på et ytterligere stort potensial her. Tradisjonelt har vi internasjonalt også vært sterke innen telesektoren. Vi har mye å ta igjen nå, det gjelder både overfor teleselskapene og tjenesteleverandørene hvor vi ser at veksten er i ferd med å ta av. Samtidig ønsker vi helt klart å vokse i "retail-sektoren".

- Et løsningsområde vi nå satser mye på er datalagring. Dette er løsninger vi kan selge selv, men hvor vi også ser oss om etter flere partnere, forteller Iversen.

Mens bransjefolk og journalister fortsetter spekulasjonene om hvem av Skriverviks konkurrenter Sun ønsker å samarbeide med, indikerer Iversen en litt annen utvikling.

- Selv om Skrivervik i dag har noen partnere forventer vi at de vil utvide sitt partnersamarbeid på Sun-utstyr i tiden fremover.

Samtidig mener han at det for Sun sin del handler om å styrke kompetansen og øke kunnskapsnivået innen lokale industrisegmenter, hvor selskapet så langt ikke har stått sterkt.

Ifølge Per Rune Iversen er det også aktuelt for Sun å samarbeide med programvareleverandører

- Vi kan lære mye gjennom samarbeidet med programvareleverandører. De har mye kompetanse på vertikale løsninger som vi kan ha god nytte av, poengterer han.

Til toppen