Sun-sjef oppfordrer til flere søksmål mot Microsoft

Forlikssammenbruddet mellom Microsoft og regjeringen åpner for 115 registrerte søksmål mot Microsoft. Sun-sjef Scott McNealy oppfordrer enda flere til å gå til sak.

Forlikssammenbruddet mellom Microsoft og regjeringen åpner for 115 registrerte søksmål mot Microsoft. Sun-sjef Scott McNealy oppfordrer enda flere til å gå til sak.

Ifølge New York Times ble McNealy og andre ledere i IT-bransjen, blant dem Steve Jobs i Apple, kontaktet av representanter for USAs justisdepartementet fredag kveld, dagen for forliksforhandlingene med Microsoft brøt sammen. Lederne fikk opplest en oversikt over regjeringens siste forslag til kompromiss. Begge skal ha uttrykt misnøye med at forslagene var for begrensede.

- Det jeg fikk høre var verre enn svakt, sa McNealy da han ble kontaktet av avisen søndag.

McNealy er kjent som en uvøren og frittalende motstander av Microsoft. I likhet med IT-ledere flest, har han samtidig advart mot å dele opp Microsoft. Ifølge amerikanske medier har ikke dette vært noe tema i forliksforhandlingene. Oppdeling er et tiltak Microsoft har helt avvist å diskutere.

New York Times viser til flere analytikere som hevder at Microsoft vil få store problemer framover som følge av ytterligere rettssaker, fallende børskurs og mindre teknologisk innflytelse. Microsoft forbereder seg på endrede markedsvilkår, der PC-en ikke lenger er enerådende i forhold til nye medier. Selskapet kan oppleve troverdighetsproblemer overfor nye og potensielle partnere når dets juridiske status er usikkert. Det kan ta et par år før det kommer en endelig avgjørelse, ventelig i USA høyesterett.

115 selskaper har allerede registrert søksmål mot Microsoft for tap de mener å ha lidd på grunn av ulovlig framferd i markedet. Sammenbruddet i forliksforhandlingene betyr at den store rettssaken mellom Microsoft og regjeringen går videre. Dommer Jacksons kjennelse om hva han mener er sakens fakta - at Microsoft har misbrukt sin monopolmakt - vil i løpet av uka følges opp av en kjennelse om hvilke lover Microsoft har brutt. En slik kjennelse vil gjøre det enklere for andre påståtte ofre å vinne fram i retten. Hittil har ikke Microsofts motstandere kunnet vise til noen klar juridisk kjennelse om at Microsoft har begått lovbrudd.

- Ethvert privat selskap som tror det har en sak bør teste den i retten, sa McNealy til New York Times. - Det eneste de behøver å gjøre nå, er å bevise at [Microsoft] skadet dem og så regne ut hvor mye dette har kostet.

Til toppen