Sun slutter seg til allianse for web-tjenester

Mot løfte om styreplass, har Sun blitt medlem i Web Services Interoperability Organization (WS-I).

Web Services Interoperability Organization (WS-I) ble dannet i februar i år på initiativ fra spesielt IBM og Microsoft, og har fått tilslutning fra en rekke andre ledende aktører innen web-tjenester. Hensikten med samarbeidet er å sørge for at web-tjenester blir like interoperabile som bransjen lover.

Organisasjonen skal produsere retningslinjer og verktøy for utviklere, og anbefale nye standarder overfor World Wide Web Consortium og OASIS. Norsk kontaktperson er Jon Øyvind Eriksen, daglig leder i Mogul Technology.

Dannelsen av organisasjonen kom overraskende på Sun, som først reagerte ved å nekte å bli medlem, og stilte deretter, når det var klart at toneangivende medlemmer som IBM ville ha dem med på laget, krav om styreposisjon på linje med initiativtakerne.

Les også:

IBM fikk forhandlet fram en løsning i mai, der styret skulle utvides med to representanter valgt blant organisasjonens bidragsytende medlemmer, og der Sun ble lovet en av disse representantene.


Sun kunngjorde i går at selskapet godtar dette. I en erklæring fra Suns ansvarlige for "Java Web Services", Mark Herring, heter det at "De nye styreposisjonene gjorde det mulig for oss å revidere vårt opprinnelige standpunkt og slutte oss til organisasjonen."

Valget på nye styremedlemmer skal holdes i mars, En rekke andre kandidater har meldt seg, blant dem Cisco, Novell, Reuters, Tibco, VeriSign og WebMethods.

I tillegg til IBM og Microsoft, består styret i dag av BEA, HP, Intel og Oracle.

Til toppen