Sun søker ISO-sertifisering for Java

Sun Microsystems (Sun) vil at Java skal bli industristandard for utvikling av applikasjoner. Sun offentliggjorde planene mandag om at selskapet søker den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, om ISO-sertifisering.

Sun Microsystems (Sun) vil at Java skal bli industristandard for utvikling av applikasjoner. Sun offentliggjorde planene mandag om at selskapet søker den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, om ISO-sertifisering.

Java er et programmeringsspråk som ble lansert av Sun for mindre enn to år siden og brukes i utvikling av programvare basert på gjenbrukbare objekter som, om den blir standard for applikasjonsutvikling, vil kunne brukes på så og si alle datamaskiner.

Dette gjør Java spesielt attraktivt for bruk på Internett. Java kan bidra til relativt store kostnadsbesparelser for dataindustrien, både ved å øke hastigheten på utvikling av ny programvare, men også ved å overkomme inkompabilitet systemer i mellom.

Analytikere i dataindstrien, forteller til Reuters at Java kan utfordre Microsofts dominanse med Windows.

Sun ser på standardiseringssøknaden som en måte å ta vare på investeringene Sun og 30 andre selskap har lagt ned i Java-platformen.

Noen av lisensinnehaverne på java er IBM, Apple Computer og Netscape. Ifølge Sun er ingen av selskapets partnere blitt konsultert eller varslet før beslutningen ble tatt om å søke ISO-sertifisering.

Formelt har Sun søkt om mulighet for å kunnelegge fram sin teknologi for den internasjonale standardiseringsorganisasjonens tekniske komite (International Organization for Standardization - ISO).

Til toppen