Sun tilbyr arkitektur for RFID

Sun lover å komme med en referansearkitektur for håndtering av data fra RFID-brikker.

Sun lover å komme med en referansearkitektur for håndtering av data fra RFID-brikker.

Sun kom med flere kunngjøringer rundt RFID på en bransjesamling for den amerikanske detaljhandelen i New York, National Retail Federation Convention.

Suns referansearkitektur for RFID vil tilby metodikk for å konstruere, bygge og teste Java-baserte RFID-løsninger. Løsningsmodeller («proofs of concept») skal lages ved Suns iForce utviklingssentre.

I første omgang vil arkitekturen rettes mot avgrensede felt som det offentlige, legemidler, industriproduksjon og detaljhandel.

Sun fortalte også om Java-basert teknologi for å la mindre selskaper etterkomme krav om RFID fra store aktører som Wal-Mart og USAs forsvarsdepartement. Denne teknologien skal kunne implementeres på svært kort tid.

En tredje kunngjøring fra Sun gjaldt en pakkeløsning med maskinvare, programvare, konfigurasjonstjenester og opplæring for å få i gang en RFID-implementasjon.

    Les også:

Til toppen