Sun tilbyr gratis "Java Web Services Developer Pack"

To uker før den offisielle lanseringen av Microsoft Visual Studio.Net, slår Sun til med en helhetlig utviklerpakke for dem som vil bruke Java til å lage "web services".

"Java Web Services Developer Pack" er tilgjengelig fra Java.Sun.com. Det dreier seg om en første utgave som skal oppdateres to ganger de kommende seks månedene. Pakken kommer med omfattende dokumentasjon, blant annet en grundig 500-siders innføring i hva web-tjenester eller "web services" er for noe. (Kortdefinisjonen: Bruk av XML-formaterte dokumenter og meldinger til å formidle forretningsprosesser over http-protokollen. Brukes til å integrere eksisterende interne og eksterne applikasjoner, til å trekke små og mellomstore bedrifter inn i digitale forretningsprosesser som de ellers ville ha måttet investere i EDI for å være med på, og til å sikre platformuavhengig kommunikasjon mellom kode som kjøres på forskjellige maskiner på Internettet.) Pakken inneholder blant annet Java programmeringsgrensesnitt (API-er) for å håndtere XML-dokumenter (også XML Schema), for fjerne prosedyrekall over Simple Object Access Protocol (SOAP) og Web Services Description Language (WSDL), for XML-meldingsformidling over SOAP, og for tilgang til oppslagstjenester under Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). Det er videre støtte til utprøving og kjøring av web-tjenester, blant annet en UDDI-server og en Tomcat-container (fra åpen kildekodeprosjektet Jakarta Project under Apache Software Foundation).


Pakken kjører under Solaris 8 og 9, samt Windows XP eller 2000 Professional, og Red Hat 7.2.

Java og Microsoft tevler om å posisjonere seg som plattformer for det alle antar blir en storstilt satsing og bruk av web-tjenester de nærmeste årene. Et omfattende standardarbeid der særlig IBM og Microsoft har engasjert seg gjør at web-tjenestene i seg selv ikke er plattformavhengige. Det vil derimot hver enkelt organisasjons implementering av dem.

Om to uker lanserer Microsoft offisielt sin utviklerpakke Visual Studio.Net, et enhetlig utviklermiljø som kombinerer en rekke ulike programmeringsspråk, og med integrert tilgang til alle standardene for web-tjenester. På Java-siden er Sun sist ute av IBM, Oracle og SilverStream med utviklerpakke for web-tjenester. Det skal pågå arbeid for å samordne det disse fire selskapene gjør, slik at neste utgave av J2EE (Java 2 Enterprise Edition) integrerer en enhetlig tilnærming til web-tjenester.

Til toppen