Sun-triumf i servermarkedet

Mens IBM, HP og Dell går tilbake, opplever Sun en kraftig økning i omsetningen av servere.

IDC har publisert en analyse av den globale omsetningen av servere i annet kvartal. Analysen viser at servermarkedet stagnerer, med en vekst på beskjedne 0,6 prosent til 12,29 milliarder dollar.

De tre leverandørene som var størst i første kvartal, og i annet kvartal i fjor, opplever alle sviktende omsetning. IBMs serveromsetning falt 2,2 prosent til 3,42 milliarder dollar, HPs falt 1,7 prosent til 3,40 milliarder dollar, og Dells falt 1,3 prosent til 1,27 milliarder dollar.

Det store unntaket er Sun som opplevde en nærmest sensasjonell vekst på 15,5 prosent til 1,59 milliarder dollar, og erobret tredjeplassen fra Dell.

Tallene sender en interessant advarsel til Dell: En av faktorene bak Suns framgang, er satsingen på servere med AMDs Opteron-prosessor. Dell er den eneste av de fire store som ennå ikke tilbyr Opteron-baserte servere, selv om de har kunngjort planer om å gjøre det.

Den globale omsetningen av x86-drevne servere økte med 3,3 prosent til 5,9 milliarder dollar. Opterons andel av denne omsetningen vokser kraftig. I annet kvartal 2005 var den 9,5 prosent. I første kvartal 2006 var andelen økt til 17,1 prosent, og i annet kvartal 2006 20,2 prosent.

Målt i antall enheter, vokste x86-markedet med 9,8 prosent til 1,68 millioner. Leveransene fra Sun økte med 48 prosent. HPs leveranser økte med 3,6 prosent, mens Dell og IBM opplevde tilbakegang.

IDC peker på at veksten innen x86 ikke er så sterk som tidligere. Det forklares med at tokjernede prosessorer og virtualisering gjør at kunder utnytter sine servere mer effektivt, og følgelig kjøper færre av dem.

IDC-tallene viser samtidig at Sun har tjent på å stå på flere bein. Det er pen framgang for både de nye UltraSparc T1-serverne og de nylig oppdaterte UltraSparc IV+-maskinene.

Omsetningen av bladservere økte med 37,1 prosent. IBM og HP dominerer fortsatt markedet, med andeler på henholdsvis 39,5 prosent og 38,9 prosent.

For første gang på 15 kvartaler økte omsetningen av Linux-servere med under 10 prosent: Økningen var 6,1 prosent til 1,5 milliarder dollar.

Omsetningen av Unix-servere falt med 1,6 prosent til 4,3 milliarder dollar, mens omsetningen av Windows-servere økte med 3,1 prosent til 4,2 milliarder dollar.

Sun er igjen størst innen Unix-servere, opp fra tredjeplassen for et år siden.

Omsetningen av Itanium-servere økte med 36,4 prosent til 740 millioner dollar, så vidt over 6 prosent av det samlede globale servermarkedet.

Til toppen