Sun tror på Java-standard

Til tross for motstand mot Suns forslag om å gjøre Java til en standard, regner Sun med at internasjonal støtte får forslaget igjennom.

Til tross for motstand mot Suns forslag om å gjøre Java til en standard, regner Sun med at internasjonal støtte får forslaget igjennom.

Til tross for amerikansk motstand, regner Sun med at internasjonal støtte vil gjøre at selskapets forslag om å gjøre Java til en åpen standard vil lykkes.

Microsoft og Intel har vært blant de mest kritiske til Suns forslag, men selv om de får komme med innspill i debatten, har de ikke stemmerett når den amerikanske delegasjon avgir sin ene stemme i den internasjonale avstemningen.

Sun mener at Microsoft har misforstått selskapets initiativ og at Microsofts respons viser selskapets "negative holdning til Java som en åpen, standard teknologi samt rollen til selskapene og individene som bidrar til Java-industrien."

Til toppen