Sun UltraSparc III i 1,2 GHz

Sun forbereder seg på å trappe opp UltraSparc III-prosessoren fra 900 MHz til 1,2 GHz, og står klar med en rekke andre nyheter.

Mandag er "hele verden" invitert til en stor Sun-samling i San Francisco, der toppsjef Scott McNealy skal geleide tilhørerne gjennom en bredt anlagt presentasjon av hva selskapet kommer til å satse på i 2003. Lekkasjene er mange, og en av de store "kommende nyhetene", 12-veis serveren V1280, har vært diskutert flittig i flere dager allerede.

Les også

En annen viktig nyhet er opptrappingen av UltraSparc III-prosessoren fra 900 MHz til 1,2 GHz. Denne prosessoren er beregnet på de kraftigste serverne, fra Sun Fire 4800 og oppover til toppnodellen 15000, også kjent som 15K. Spranget i klokkefrekvens er oppnådd samtidig med at varmeutviklingen skal være redusert med 30 prosent. Dette antyder at det bør være mulig med ytterligere økninger av klokkefrekvensen.

UltraSparc IV ventes lansert seinere i år. Den passer til de samme hovedkortene som UltraSparc III, men tilbyr større ytelse fordi den har en dobbel kjerne, i likhet med IBMs Power4.

Andre nyheter McNealy vil agitere for, er bedre muligheter for service og vedlikehold på de store serverne mens maskinene er i drift. Det skal blant annet bli mulig å oppgradere maskinvare som prosessorer, minne og utganger.

De to største serverne, 12K og 15K, vil tilbys med en utvidet form for "capacity on demand", der kunden bare betaler for prosessorene som faktisk er i bruk.

Ellers varsles nye tillegg til N1-initiativet for virtualiserte systemer, som skal samle grupper av servere, lagringsenheter og så videre, slik at de framstår for omverden som ett integrert system.

Les også