Sun utvikler Telenors mobile nettløsninger

Sun Microsystems skal utvikle en elektronisk avtalebok / kalender for WAP, noe som skal styrke Telenor Mobils ambisjon om å bli en internasjonalt ledende aktør på mobilt Internett.

Sun Microsystems skal utvikle en elektronisk avtalebok / kalender for WAP, noe som skal styrke Telenor Mobils ambisjon om å bli en internasjonalt ledende aktør på mobilt Internett.

Avtalen mellom Sun og Telenor Mobil skisserer et partnerskap i utviklingen av nye mobile internettjenester. I første omgang er det snakk om å utvikle en elektronisk avtalebok/kalender fra Sun-Netscape Alliance med kombinert web og wap-tilgang. Avtalen vil styrke Telenor Mobil i selskapets ambisjon om å bli en internasjonalt ledende aktør på mobilt Internett.

- Partnerskapet med Sun har et stort potensiale dersom vi lykkes med de første fellesløsningene for mobilt internett, sier adm.direktør Stig M. Herbern i Telenor Mobil i en pressemelding. Han legger vekt på at samarbeidet med Sun-Netscape Alliance er basert på deres renommé og spisskompetanse innen Internett og Internett-produkter.

- Sun har på sin side valgt Telenor Mobil som partner fordi selskapet er en av verdens mest avanserte og fremtidsrettede mobiloperatører, som blant annet har kommet langt i utviklingen av WAP-tjenester, sier adm. direktør Jørgen Myrland i Sun Microsystems. Han viser til at Sun-Netscape Alliance har valgt et begrenset antall mobiloperatører i Europa som strategiske samarbeidspartnere og at Telenor Mobil blir en viktig partner i Norden.

Samarbeidet innebærer nær kontakt mellom selskapenes produkt- og utviklingsorganisasjoner. Partene vil også utveksle markeds- og salgserfaringer med sikte på kontinuerlig forbedring av produkter og tjenester til sluttkunder.

Telenor Mobils kunder vil i første omgang se resultater av samarbeidet til våren når det planlegges lansering av en mobil avtalebok/kalender med tilgang både fra web og wap. Kalenderen vil omfatte innholdsleveranser og events fra nettet, samt muligheter til å koble opp betalingsløsninger.

Mobilt Internett er et fremtidig vekstområde som i dag er i en tidlig utviklingsfase. I bransjen hevdes det at i løpet av tre til fire år vil det være flere som benytter mobil tilgang til Internett, enn PC-tilgang.

Til toppen