Sun varsler enda et kvartal med tap

Sun har meldt at det ikke vil greie omsetningsmålet på 3,7 milliarder dollar for inneværende kvartal, og at det følgelig fortsetter å tape penger.

Sun har meldt at det ikke vil greie omsetningsmålet på 3,7 milliarder dollar for inneværende kvartal, og at det følgelig fortsetter å tape penger.

Kvartalet fram til 30. september er det første i Suns regnskapsår. Selskapet holdt en konferansesamtale med analytikere for å fortelle at vilkåret for positiv drift - minst 3,7 milliarder dollar i omsetning - høyst sannsynlig ikke kan oppfylles. Størrelsen på det antatte tapet ble ikke tallfestet.

Forrige måned opplevde selskapet sitt første tapskvartal på tolv år.

Pessimismen i Sun står i strid til optimismen i Cisco, og skjerper skepsisen til den. Analytikerne hadde offentliggjort forventninger om 3,8 milliarder dollar i omsetning og positivt driftsresultat.

Årsaken til den nåværende svikten i omsetningen til Sun skal først og fremst være svak etterspørsel i Europa og Japan. Dette skal ikke skyldes tap av markedsandeler, men dårlige økonomiske tider.

Til toppen