Sun velger Hitachi som partner mot EMC

Sun har sett seg lei over at EMC eier lagringsmarkedet for de største serverne og slår til med en avtale med Hitachi verdt mange milliarder dollar.

Sun har sett seg lei over at EMC eier lagringsmarkedet for de største serverne og slår til med en avtale med Hitachi verdt mange milliarder dollar.

Sist onsdag offentliggjorde Sun og Hitachi LTD en foreløpig treårig avtale mellom Sun og Hitachis lagringsselskap Hitachi Data Systems (HDS).

Avtalen antas å ha en verdi på flere milliarder dollar og går i grove trekk ut på følgende:

  • Sun skal globalt selge og støtte HDSs topprodukt, lagringssystemet Freedom Storage Lightning 9900 (se bildet) under navnet Sun StorEdge 9900. Produktet skal utvikles slik at det blir "ledende i ytelse" for Suns største servere.
  • Partene skal gjensidig distribuere og samordne hverandres lagrings- og driftsprogramvare
  • Partene skal opprette felles supportsentre flere steder verden over.

Da avtalen ble kjent, sa daglig leder i Sun Edward Zander (nestkommanderende etter Scott McNealy) at hensikten var å erobre markedsandeler fra markedsledende EMC Corporation som trekker anslagsvis 45 prosent av sin omsetning fra sin hegemoni i markedet for lagring til Suns største servere. Zander poengterte også at avtalen gir Sun et mer helhetlig tilbud innen infrastruktur, og at konkurrenten på dette området er IBM.

Avtalen mellom Sun og Hitachi omfatter ikke HDSs mindre lagringsprodukter, kjent som "Thunder" og som konkurrerer mot Suns egne lagringssystemer.

Hitachi har en avtale med Hewlett-Packard som også selger HDSs lagringssystemer under eget merke.

EMC lot seg provosere til å distribuere en e-postmelding der avtalen avskrives som "bare en ny distribusjonskanal for et produkt som ikke har greid å bryte grensen på tosifret markedsandel".

For hele Hitachi-konsernet, peker analytikere på at lagringsomsetningen øker sterkt, mens brikkeproduksjonen opplever til tilsvarende fall.

I en kommentar til avtalen skriver Gartner Group at avtalen utgjør en viktig endring i Suns lagringsstrategi. Man antar at Sun vil lykkes i å erobre markedsandeler fra EMC, og at avtalen gir Sun et bedre utgangspunkt i konkurransen mot HP og IBM, likevel uten vesentlige følger for forholdet mellom HDS og HP. HDS styrker sin status som leverandør av høyverdi lagringssystemer, mener Gartner.

Til toppen