Sun vil bygge alt på åpen kildekode

Nest etter Berkeley, er Sun størst på åpen kildekode, mener teknologidirektør Lasse Andresen i Sun Norge.

Sun vil bygge alt på åpen kildekode

Nest etter Berkeley, er Sun størst på åpen kildekode, mener teknologidirektør Lasse Andresen i Sun Norge.

Åpen kildekode får stadig større utbredelse, og store IT-leverandører som Sun, IBM, HP og Novell endrer strategi og legger ut mye av sin programvare som åpen kildekode.

30 prosent av amerikanske servere kjører nå på Linux og tilbyr tjenester basert på applikasjoner i åpen kildekode.

– Sun har gått svært langt i sin delingsstrategi, og vil bygge all programvare på åpen kildekode, forteller teknologidirektør Lasse Andresen i Sun Norge til digi.no.

Globalt har Sun 36 000 ansatte, hvorav 5000 er utviklere. I tillegg er det i dag hele fem millioner Java-utviklere som får tilgang til Suns kildekode og som er viktige bidragsytere til forbedringer i Suns programvare.

I alt 130 nye forslag til forbedringer og ny funksjonalitet har blitt lagt inn i neste versjon av operativsystemet Solaris, som kommer fra Java-utviklere.

– Åpen kildekode handler om innovasjon, fastslår Andresen.

Han mener at det er nettopp dem som klarer å utvikle programvare på flest plattformer, som i dag vil vinne.

Sun har hatt en jevn vekst, og bare i Norge har Sun de tre siste årene vokst med over 30 prosent hvert år.

Men Andresen mener det har vært alt for mye fokus på åpen kildekode ensidig mot operativsystemet og Linux. I Sun-modellen vil man utvikle åpen kildekode i alt av mikrosystemer fra nettverk, maskinvare, lagring, operativsystem, portaler, sikkerhetsløsninger og databaser.

I Trondheim har Sun Norge en egen utviklingsstab på 35 personer som utvikler programvare i åpen kildekode for databaser. Det som blir klekket ut av ideer her, gjelder for hele Sun-systemet verden over.

Sun står bak løsninger basert på åpen kildekode både bak MinSide.no og Feide (felles elektronisk identitet) som er et nasjonalt tiltak for identitetsforvaltning i utdanningssektoren.

Feide-prosjektet er underlagt Uninett, som ble startet opp for å kunne rydde opp i et stort antall databaser ute i utdanningsinstitusjoner om elever, studenter og ansatte.

Andresen forteller at løsningen også nå testes mot universitetet i Finland for videre samspill av informasjon.

IT-minister Heidi Grande Røys har klart uttalt at statlige løsninger framover vil være basert på åpne standarder og aller helst åpen kildekode.

    Les også:

Også Java vil snart overføres til åpen kildekode.

Ifølge visepresidentene i Sun, Laurie Tolson skal nøkkelkomponenter i Java Standard Edition, som JavaC-kompilatoren og den virtuelle maskinen Hotspot, slippes i åpen kildekode innen utgangen av 2006. Samtidig skal også hele Java Micro Edition komme i åpen kildekode.

Hele Standard Edition vil følge i løpet av første halvdel av 2007, uttalte Tolson i sommer.

Til toppen