Sunnaas prøver web-baserte pasientjournaler

Sunnaas sykehus vil ha web-baserte journaler og pasientkontakt over Internett.

Sunnaas sykehus vil ha web-baserte journaler og pasientkontakt over Internett.

Sunnaas sykehus vil ha web-baserte pasientjournaler, der pasienter kan kommunisere trygt med helsepersonell over Internett. Brukerne skal gis anledning til å stille spørsmål til legen, følge sykdomsforløpet og behandlingsplaner og ha løpende kontakt med offentlige etater på nett.

Sykehuset har engasjert to IT-studenter og en administrativ student som skal samle trådene i prosjektet fra Høgskolen i Østfold (HiØ). Samarbeidet er et ledd i et nyskapingsprosjekt, der studenter i sitt tredje bachelor-år, gis adgang til å prøve ut sin kunnskap. Sykehuset på sin side får tilført gratis utviklingsarbeid som kan være en god plattform for videre valg.

Sunnaas bruker i dag et papirbasert pasientjournalsystem fra TietoEnator, men sykehuset føler ikke at systemet er godt nok.

– Vi savner en teknologi som kan gi oss muligheten til å kommunisere trygt med pasientene over Internett, sier overlege og initiativtaker Thomas Glott ved Sunnaas sykehus til digi.no.

Sunnaas sykehus har nå utkast til en løsning som skal gi tilgang til informasjonsressurser og informasjonsdatabaser. Pasienter kan få beskrevet en bestemt smerteproblematikk etter en spesifikk skade, og følge historikk på lignende utredninger og oppfølginger.

Systemet åpner opp for bruk av multimedia med både tekst, lyd, animasjoner og videosnutter. En type lammelse kan kreve ulike teknikker og ulike måter å forflytte og trene seg opp igjen. Videosnutten kan bli en veiviser og bruksanvisning for pasienten.

Heming Thorbjørnsen med studiefag internasjonal markedskommunikasjon ved HiØ forteller at nettløsningen skal være enda tryggere enn nettbanken.

Han viser også til en intern undersøkelse ved Sunnaas, der opptil 80 prosent av brukerne ønsker digital pasientjournal og ser på det som sikkert.

Det er brukerne som kun har tilgang til pasientjournalen og som gir autorisasjon til tilgang for andre som skal inn på journalen. Et bruksområde er for eksempel å gi offentlige etater som hjelpemiddelsentralen, Aetat og trygdeetaten deltilgang på pasientjournalen for å kunne lese pasientens historikk og behov.

Prosjektet føyer seg godt inn i Sosial- og helsedirektoratets arbeid som har som mål å digitalisere hele helsevesenet innen 2007.

Strategiplanen S@mspill 2007 skal forene det elektroniske arbeidet i helsesektoren og måler kost og nytte av tiltak som settes inn.

Dette vil være et av Norges største IT-prosjekt og forventes å kunne gi en innsparing på hele en milliard kroner i året.

Til toppen