Suns første gigahertz-prosessor er 72 prosent raskere

Suns første gigahertz-prosessor skal tilby 72 prosent bedre flytetalls ytelse enn forgjengeren på 900 MHz. Forklaringen er mer avansert produksjon og interne forbedringer.

UltraSparc III Cu 1050 er Suns første gigahertz-prosessor. Den vil gjøres tilgjengelig gjennom nye arbeidsstasjoner tidlig neste år. Selskapet har kunngjort ytelsesmålinger for håndtering av heltall (SPECint på 610) og flytetall (SPECfp på 827) som utgjør forbedringer på henholdsvis 32 prosent og 72 prosent i forhold til dagens raskeste UltraSparc III, i 900 MHz.

At ytelsesforbedringen til de grader overstiger det man kunne vente når klokkefrekvensen bare øker med 17 prosent fra 900 MHz til 1050 MHz, forklares dels med ny produksjonsprosess der lederlagene realiseres i kobber (derav betegnelsen Cu i navnet), dels med endringer i den interne arkitekturen der blant annet buffere er blitt større, og til slutt med at en ny utgave av kompilatoren Sun Forte. Denne kompilatoren er foreløpig i betafasen. Når den ferdigstilles, regner Sun med at den også vil bidra til ytelsesforbedringer på UltraSparc III-prosessorer med lavere klokkefrekvens.

Sun mener at ytelsestallene plasserer prosessoren foran Intels Itanium og HPs PA-RISC, samtidig med at energiforbruket er lavere. Uoverensstemmelser knyttet til målemetode er forklaringen på hvorfor Sun ikke vil sammenlikne med IBMs nye dobbelprosessor Power4.

Ifølge ZDnet arbeider Sun på en variant av UltraSparc III, kalt IIIi, med kodenavn Jalapeno, beregnet på systemer med opp til fire prosessorer, der den interne cache er økt til 1 MB, og der man skal prøve ut nye teknikker for å redusere strømforbruket og unnslippe regelen om at alle deler av prosessoren skal forholde seg til samme klokke, noe som blir stadig vanskeligere å få til etter som både klokkefrekvens og de fysiske dimensjonene på prosessoren øker. Den ene klokkepulsen rekker nærmest ikke fram før den neste er på vei.

I Jalapeno skal deler av prosessoren som ikke er i bruk, slås av automatisk. Brikken skal dessuten være den første med Jbus, en ny teknologi for samspill mellom prosessorer på flerprosessorservere.

Til toppen