Suns Java-sjef hopper av

I tre år var Alan Baratz Java-sjef hos Sun. I juni ble han forfremmet til sjef for all programvareutvikling hos Sun, fra Solaris til Java og Jini. Men nå har han fått nok.

I tre år var Alan Baratz Java-sjef hos Sun. I juni ble han forfremmet til sjef for all programvareutvikling hos Sun, fra Solaris til Java og Jini. Men nå har han fått nok.

Det oppgis ingen motiv for avhoppingen. Hovedpersonen selv later til å ha gått i dekning.

Det er opplyst at Baratz blir hos Sun til midten av august, og at han har fått en ledende stilling hos investeringsselskapet Warburg, Pincus & Co. Det heter videre at Sun driver en "aggressiv" jakt for å finne en etterfølger.

Til toppen