Suns mest ærgjerrige prosessorprosjekt

Sun har sin årlige analytikerkonferanse, og toppsjef Scott McNealy letter noe av sløret over et svært ærgjerrig prosessorprosjekt.

Sun har sin årlige analytikerkonferanse, og toppsjef Scott McNealy letter noe av sløret over et svært ærgjerrig prosessorprosjekt.

Prosessorprosjektet " throughput computing " er nevnt i et par av presentasjonene som er publisert på Suns nettsider om analytikerkonferansen i San Francisco, men detaljer er ikke nevnt. Men blant andre Cnet og Wall Street Journal har plukket opp noen detaljer om hva det dreier seg om. En formell kunngjøring forventes 10. april.

Prinsippet for det nye prosessorprosjektet er at man i stedet for å gjøre den ene prosessoren i en elektronisk brikke stadig kraftigere, pakker et stadig økende antall mindre prosessorer tett sammen i samme brikke. Da får man en prosessorbrikke som ikke er i stand til å gjøre noen enkelt oppgave spesielt rask, men som er suveren når det gjelder å behandle et stort antall oppgaver samtidig.

Kompetansen til å utvikle prosessorbrikker etter dette prinsippet skal i stor grad komme fra Afara Websystems, et selskap som Sun tok over i juli i fjor.

En brikke med kodenavn Niagara skal bestå av åtte prosessorer. Hver prosessor skal dessuten lages slik at det kan håndtere fire samtidige tråder eller sekvenser av instruksjoner. Fysisk sett skal ikke Niagara kreve mer plass enn en av dagens UltraSparc-prosessorer. De første eksemplarene skal gjøres kommersielt tilgjengelige i 2005, i det Sun betegner som små servere.

Generasjon to av Niagara skal smeltes sammen med UltraSparc-arkitekturen og danne grunnlaget for all påfølgende brikkeproduksjon hos Sun. Det innebærer at UltraSparc IV og UltraSparc V vil lages parallelt med Niagara I, mens Niagara II og UltraSparc VI blir den samme.

Cnet siterer markedssjef Andy Ingram i Suns mikroprosessoravdeling dithen at Niagara I vil være 15 ganger så kraftige som 650 MHz-utgaven av UltraSparc IIi, brikken som fyrer de kraftigste av Suns nye bladservere. Niagara II vil ha 30 ganger ytelsen til 1,2 GHz-utgaven av UltraSparc III, Suns hittil kraftigste prosessor som ble lansert for et par uker siden.

Suns satsing på parallelle tråder i én og samme prosessorbrikke – en Niagara-brikke vil kunne følge åtte ganger fire tråder, det vil si 32 til sammen – kan ses i lys av flertrådegenskapene til operativsystemet Solaris, som allerede i dag kan styre flere enn 200 samtidige tråder.

Til toppen