Suns nestkommanderende trekker seg

Ed Zander, nummer to i Sun etter legendariske Scott McNealy, trekker seg. Suns aksjekurs falt 15 prosent.

Edward Zander hadde rang som president og stillingen COO - "chief operating officer" - eller administrativ leder, og var nummer to i Sun etter styreformann, CEO - "chief executive officer" - og gründer Scott McNealy.

Zander kom til en ledende stilling i Sun i 1987, fra daværende arbeidsstasjonsrival Apollo, etter at McNealy forgjeves hadde prøvd å rekruttere ham da Sun ble grunnlagt i 1982.

Zander gis en vesentlig del av æren for at Sun har gjort det ekstremt bra de siste årene i Internett-servere. Han går formelt av 30. juni. Datoen markerer avslutningen på Suns regnskapsår, og avslutningen på kvartalet da selskapets snuoperasjon skal være gjennomført.

I forbindelse med kunngjøringen av Zanders avgang, gjentok Zander og McNealy at dette kvartalet skal gå i pluss. Forrige kvartal viste flat omsetning på 3,1 milliarder dollar, og et beskjedent underskudd på 26 millioner dollar. Med regnskapsåret som innledes 1. juli, innføres også en ny organisasjonsstruktur, der all programvare, fra Solaris til Java og iPlanet, skal samles i én avdeling.

Zanders avgang understreker at reorganiseringen også kan betraktes som overgangen til en ny forretningsmodell.

Les også:

Den umiddelbare mistilliten til denne nye forretningsmodellen ble klart gjenspeilt på Wall Street. Aksjekursen til Sun falt 15 prosent da Zanders avgang ble kjent, fra 8,18 dollar til 6,97 dollar.


Det er imidlertid lenge siden Sun-aksjen har vært en gunstig investering. I september 2000 var kursen 64 dollar. For et år siden var den 23,57 dollar.

Zander er den fjerde Sun-lederen som forlater selskapet på få uker. Server-sjef John Shoemaker kunngjorde sin avgang 16. april. I forrige uke ble det kjent at også service-sjef Larry Hambly og finansdirektør Mike Lehman ville trekke seg. Stillingene til server- og service-sjefen omfattes av reorganiseringen.

Zanders funksjoner overtas av McNealy, som heretter er president, styreformann og CEO. Det vil ikke utnevnes noen ny COO.

Ifølge McNealy er årsaken at Sun blir mye enklere å lede fra 1. juli, når både snuoperasjonen og reorganiseringen er gjennomført.

Det er begrunnet tvil om Suns evne til å holde sin markedsposisjon over tid. Kombinasjonen av Intels Itanium-arkitektur og Microsofts stadig opptrapping av Windows som serversystem, angriper Suns arbeidsstasjoner og servere nedenfra. I den øvre delen av servermarkedet, har IBM vist seg spesielt aggressive. Både Intel og IBM har langt større ressurser å sette inn i utviklingen av framtidige prosessorer til servere og arbeidsstasjoner enn det Sun har, selv om McNealy peker på selskapets solide likvide reserver på seks milliarder dollar.

Les også:

Zanders sier selv at han tenkte å trekke seg fra Sun i fjor, men ville bli ombord for til snuoperasjonen var gjennomført, slik at det ikke skulle se ut som han forlot et synkende skip.


Han sier han har lyst til å bli toppsjef i et eller annet selskap, men har ennå ikke noe konkret i sikte.

Til toppen