Super-ADSL kan gi 150 Mb/s

VDSLPlus er en ny teknologi som overfører data opptil 200 ganger så raskt som en vanlig ADSL-forbindelse i dag - over samme fysiske forbindelse.

VDSLPlus er en ny teknologi som overfører data opptil 200 ganger så raskt som en vanlig ADSL-forbindelse i dag - over samme fysiske forbindelse.

Tyske Infineon og israelske Metalink annonserte denne uken at begge selskapene utvikler VDSLPlus, en teknologi som skal øke både rekkevidden og båndbredden utover det som er mulig med dagens VDSL-løsninger.

VDSLPlus tar i bruk et femte frekvensbånd som ligger over dagens 12 MHz-grense for VDSL, noe som skal kunne gi en maksimal båndbredde på 150 Mb/s over kobberkabler med en maksimal lengde på noe over 300 meter.

    Les også:

Nå skal det innrømmes at de færreste bor så nærme sin telefonsentral, og normalt er nok kabelen strukket på en måte som gjør at avstanden i luftretning ikke er det avgjørende. Kanskje den er innom et par naboer før den når fram til deg.

Men med det samme utstyret, både i sentralen og hos brukeren, skal løsningen kunne tilby en båndbredde på 4 Mb/s over distanser på 4 km, noe som vil være relevant for langt flere.

Den nye VDSL-teknologien skal ifølge Metalink være kompatibel med alle relevante krav til VDSL-standarden, og den skal kunne fungere i miljøer med smalbånd- og eldre DSL-tjenester, for eksempel vanlig telefoni, ISDN og ADSL.

Metalink og Infineon ønsker å samarbeide med andre selskaper som satser på QAM (Quadrature Amplitude Modulation) VDSL for å fremme standardisering av VDSLPlus hos ulike standardiseringsorganer og for å utvide selskapene allerede eksisterende samspillsevne til den nye teknologien.

Men det er også verdt å merke seg at selv bredbåndleverandører som svenske Bostream og Bredbandsbolaget - som begge leverer bredbånd med minst 10 Mb/s båndbredde - sier til Ny Teknik at det er nærmest umulig for vanlige brukere å merke forskjell på båndbredder som 10 og 15 Mb/s. For mange vanlige brukere vil selv 2,5 Mb/s være mer enn tilstrekkelig.

Sverige er blant de landene som ligger lengst framme i utbyggingen av virkelig bredbånd. I Norge er tilbudet knapt nok eksisterende for private brukere, selv om Firstmile.no etter hvert er kommet i gang med utrullingen. Ellers er det nok bare iVisjon, Lyse Tele og Bredbåndsfabrikken som kan tilby båndbredde opp imot 10 Mbps. Men disse er i hvert fall foreløpig kun tilgjengelige i svært begrensede områder av landet.

Til toppen