Super DLT til Dell og Compaq

Quantum vil levere drev for første generasjons Super DLT-bånd til lagringsprodukter fra både Dell og Compaq.

Super DLT er et vesentlig framskritt innen datalagring på magnetbånd i forhold til DLT-teknologien ("digital linear tape"). Førstegenerasjonsproduktene Quantum leverer til sine første kunder - blant dem lagringsavdelingene til Dell og Compaq - har en kapasitet på 110 GB per kassett og en overføringshastighet på vel 11 MB/s.

Super DLT-produkter kom på markedet i oktober. De henvender seg først og fremst til mellomstore anlegg. De bygger på, og er bokoverkompatible med, produkter for DLT.

Kapasitet og overføringshastighet til de første produktene lever ikke helt opp til løftene som Quantum forteller om på sitt dedikerte nettsted for DLT-teknologien, DLTtape Technology. Her hevdes det at kapasiteten vil starte på 200 GB og over tid vokse til 2 TB, mens overføringshastigheten utvikles fra 20 MB/s til over 160 MB/s.

En rekke andre aktører er med på Super DLT-satsingen, blant dem StorageTek.

Til toppen