Super-fusjons tid tilbake i USA

Storfusjonene ruller videre over den ameriakanske telebransjen, for snart er det slutt.

Dotcom-årene gav en rekke gigantoppkjøp og fusjoner, men ikke alt fungerte like bra, noe TimeWarner og AOL ble det verste eksempelet på.

Nå er storfusjonene tilbake i USA. Sprint og Nextel, henholdvis nummer tre og fire i det amerikanske mobilmarkedet diskuterer en fusjon. Sammen er de to selskapene verdsatt til 30 milliarder dollar - 186 milliarder norske kroner.

Skulle fusjonen gå igjennom, vil den amerikanske mobilbransjen trolig være fullt konsolidert. De tre største aktørene, Cingular, Verizon og det kombinerte Sprint/Nextel vil da ha 75 prosent av markedet.

Dette vil etter alt å dømme tvinge konkurransemyndighetene til å si nei til ytterligere fortetting.

Fusjonssamtalene er trolig drevet frem av at Cingular nylig kjøpte opp AT&T Wireless Services.

Les mer om:
;