Super-IBM sterkere enn dagens 500 kraftigste til sammen

IBM skal bygge en Linux-maskin som blir kraftigere enn alle dagens 500 største supermaskiner til sammen.

IBM har inngått avtaler med USAs myndigheter om bygging av tre nye superdatamaskiner. Avtalen er verdt 290 millioner dollar. De to kraftigste av disse vil begge yte flere ganger så mye som dagens ener blant superdatamaskiner, NEC-maskinen "Earth Simulator".

Les også:

Ifølge den nyeste listen på TOP500 Supercomputing sites troner Earth Simulator suverent på topp med sine 35,9 teraflops. På de neste plassene kommer Hewlett-Packards ASCI Q, som er under bygging og foreløpig bare eksisterer som to atskilte deler på 7,7 teraflops hver, og IBMs ASCI White på 7,2 teraflops.

Begge de to siste er knyttet til det militært motiverte programmet Advanced Simulation and Computing (ASCI) som vesentlig dreier seg om å simulere kjernefysiske eksplosjoner, slik at USA kan være sikker på at nye bomber vil virke etter hensikten, selv om de ikke har vært prøvd i praksis.

Den ene av de to nye IBM-maskinene er også en del av ASCI-programmet ved Lawrence Livermore National Laboratory. "ASCI Purple" skal være i drift innen utgangen av 2004 og komme opp i 100 teraflops, nesten tre ganger så mye som Earth Simulator. Den vil bestå av 196 servere på 64 doble Power5-prosessorer hver, med til sammen 50 terabytes minne og 2 petabytes disk. Arealbehovet blir 830 kvadratmeter og energiforbruket ventes å nå 4,7 megawatt.

IBM mener ASCIs datakraft kan sammenliknes med den menneskelige hjerne, mens minnet på 50 terabytes er rundt halvparten av det hver av oss bærer på i hodet. Maskinens interne kabling er derimot håpløst underlegen: 190 kilometer med kopperledninger er ingenting mot hjernens nærmere 200 millioner kilometer med nevroner.

Kjernefysikkforskerne antar at ASCI Purple vil bruke "bare" to måneder på å simulere det som skjer inne i en atombombe fra man trykker på knappen og til kjedereaksjonen er i gang.

Innen utgangen av 2005 vil den andre og enda kraftigere nye IBM-maskinen hos Lawrence Livermore være i drift: Blue Gene Light skal nå 360 teraflops, like mye som ti Earth Simulator, og mer enn de 290 teraflops som er summen av teraflops på listen over dagens 500 kraftigste maskiner.

Blue Gene Light skal brukes til fredelige formål innen blant annet genforskning og værvarsling, og skal stilles til disposisjon for en rekke vitenskapelige institusjoner. Den er døpt Light for å understreke at den er en tidlig del av prosjektet Blue Gene der hensikten er å bygge en maskin på 1000 teraflops for å simulere blant annet proteinfolding.

Lite er kjent om komponentene i Blue Gene Light, utover at den vil telle 65.636 prosessorer, et noe merkelig tall som ikke engang går opp i åtte. Ellers er det slått fast at operativsystemet vil være Linux.

Til toppen