Superallianse for web-brødristere...

En global allianse av 13 store data-, tele-, og elektronikkselskaper vil i dag, mandag, legge fram planer for etabling av en felles programvaremetode for å koble forbrukerelektronikk til Internett. Microsoft er ikke med i det gode selskap.

En global allianse av 13 store data-, tele-, og elektronikkselskaper vil i dag, mandag, legge fram planer for etabling av en felles programvaremetode for å koble forbrukerelektronikk til Internett. Microsoft er ikke med i det gode selskap.

Det er et sett med virkelig tungvektere som er involvert i alliansen: Alcatel, Cable & Wireless, Ericsson, Lucent Technologies, Motorola, Nortel Networks, IBM, Oracle og dets underbruk Network Computer, Philips Electronics, Sun Microsystems, Sybase og den amerikanske energi-giganten Enron Corporations kommunikasjonsenhet.

Her er med andre ord både telekomselskaper, databaseleverandører, kraftselskaper, IT-bedrifter, teleoperatører og storprodusenter av forbrukerelektronikk samlet i en allianse som definitivt vil forstyrre Bill Gates' rosenrøde fremtidsdrømmer om Windows CE i all verdens el-installasjoner.

For Microsoft er ikke med i alliansen, hvis målsetting er å komme opp med sikre metoder som gjør det mulig å styre alt fra alarmsystemer til energiforbruk, elektroniske husholdningsapparater og nødhjelpsystemer over Internett.

Mark Bergman, leder for IBMs såkalte Pervasive (gjennomgående) Computing Group, sier den nye standarden vil resultere i én enkel, web-basert inngangsport til en rekke bruksområder i hjemmet:

- Det største problemet med teknisk utstyr i hjemmene i dag er at det er flere standarder enn du kan tenke deg - noen internasjonale, noen ikke. Det ville være mye enklere om en kunne gå gjennom én portal for å aksessere alle disse utstyrsenhetene, sier Bergman til Reuters.

Den nye programvarestandarden får navnet Open Service Gateway (som selvfølgelig får en tradisjonell trebokstavers forkortelse; OSG), og skal tilby flere nivåer for personvern og sikkerhet slik at ulike brukere kan gis midlertidig og selektiv tilgang for å installere, vedlikeholde eller reparere utstyr.

Ifølge en uttalelse fra alliansen vil grupperingen bygge videre på eksisterende og nye standarder for hvordan ulikt elektronisk utstyr kommuniserer. I dag er dette mildt sagt en svært uoversiktlig verden, der det selv for den verste datanerd lett går i surr med ulike standarder som CEBus, CAL, Jini, Bluetooth, HAVi, HomePNA, HomePnP, HomeRF, VESA og LonWorks.

For å nevne noen...
Så her er clouet: OSG vil bli helt og fullt basert på Java - et programmeringssystem som gjør det mulig å utvikle nye applikasoner som kan kjøres på hvilket som helst datasystem. Dermed har Sun-sjef Scott McNealy fått globalt gjennomslag for sitt credo "write once, run anywhere", som i sin tid var utganspunktet for utviklingen av Java.


Scott og hans kumpaner regner med å ha den første versjonen av OSG-spesifikasjonen klar rundt juni/juli i år, og allerede ved utgangen av tredje kvartal skal de første produktene basert på standarden være tilgjengelig på markedet. Et av de første blir, ifølge Bergman, et nettverkssystem fra IBM for privatmarkedet som knytter sammen flere maskiner i husstanden.

Til toppen