Superavansert digital video-overvåking finner alt

IBM lanserer nærmest allmektig video-overvåking, og tror det vil bedre personvernet.

Superavansert digital video-overvåking finner alt

IBM lanserer nærmest allmektig video-overvåking, og tror det vil bedre personvernet.

IBM lanserer i disse dager i Europa et svært avansert system for digital video-overvåking. Systemet, kjent som SSS eller S3 – for «Smart Surveillance Solutions» – har vært i salg i USA et års tid.

Tommy Bårdevik, som foretok den første offentlige presentasjonen av teknologien i Norge på en konferanse i Oslo torsdag, sier til digi.no at løsningene lar kunder gjenbruke mye av sitt nåværende fysiske utstyr og infrastruktur, også eldre analoge kameraer. Det er altså ikke snakk om å hive alt man har for å kjøpe nytt, men å handle de tilleggene som gjør at overvåkingsinformasjonen blir utnyttet mer effektivt.

– Det vesentlige med IBMs SSS er at videostrømmer kan behandles nærmest på lik linje med tekst, sier Bårdevik. – Bildene kan indekseres fortløpende, det kan også objekter i bildene. Systemet kan gjenkjenne objekter, også ansikter, og det kan avlese bilskilt. Den direkte bildeanalysen kan kombineres med metadata fra systemet selv, og med data fra andre systemer. Man kan søke etter bestemte personer i en videostrøm, både historisk og i sanntid. Systemet kan settes til å varsle når bestemte ansikter eller objekter dukker opp, eller klasser av objekter. Lange perioder med videoopptak kan gjennomgås automatisk med tanke på å finne hendelser etter definerte kriterier.

SSS følger IBMs definisjon av digital video-overvåking (DVS eller «digital video surveillance»): «En portefølje av tjenester som gjør det mulig for våre kunder å administrere DVS informasjon på en mer effektiv måte, både i sann tid og som en del av analysearbeidet i ettertid, i den hensikt å forbedre sikkerheten, forbedre virksomhetens operasjoner og arbeidsmåter, men også for å kunne samle inn og gjenbruke informasjon til bruk på seinere tidspunkt og i relasjon til nye hendelser og aktiviteter.»

Et vitneutsagn til politiet om at tjuvgods forsvant i en gul kassevogn, kan for eksempel følges opp ved å søke i videoopptak fra gatekryss etter gule kassevogner.

Søkeresultatet kan se slik ut:

Bildet viser hvordan systemet automatisk legger inn tilleggsinformasjon i stillbildene som utgjør søkeresultatet: De blå strekene viser objektets bevegelser i videosekvensen før og etter det øyeblikket som stillbildet er hentet fra.

Bildet nedenfor, som også er fra Bårdeviks presentasjon, viser hva slags tilleggsinformasjon man kan hente med utgangspunkt i søkeresultater eller et annet stillbilde:

Bildet til høyre viser hvordan teknikken med å oppsummere hendelser, kan avdekke trafikkmønstre, her av både biler og fotgjengere.

Bårdevik poengterer at systemet kan brukes til svært ulike formål.

– La oss si du har en parkeringsplass der du vil at bestemte brukere, for eksempel dine ansatte, skal kunne parkere gratis. Da kan du kople informasjon fra et kamera som leser bilskiltet til systemet som kontrollerer bommen, og slippe gratis gjennom alle registreringsnummer fra en gitt liste.

Et annet eksempel er fra detaljhandelen.

– Mange taper omsetning fordi folk bevisst eller ubevisst glemmer å legge varer på båndet foran kassen. Et kamera montert i passende høyde kan se om det er noe igjen i handlevognen, og sjekke om mønstret passer med vareutvalget i forretningen. Hvis det er en av butikkens varer som ligger igjen, får betjeningen et lite varsel, og spørre høflig «var det alt?» etter å ha sjekket med speilet i taket hva gjenstanden er.

Med vanlig passiv video-overvåking oppbevares opptak i mange måneder, med de farer det utgjør for personvernet.

Bårdevik sier at med IBM S3, kan man på forhånd definere nøyaktig hva slags hendelser overvåkingen faktisk skal gjelde, og slippe å oppbevare unødvendige opptak.

– Vi kan for eksempel sette opp systemet slik at det merker når noen tar en vare fra en hylle i en butikk. Da kan tre ting skje: Vedkommende kan legge varen tilbake, ta den med seg til kassen og betale, eller ta den med seg uten å betale. I de to første tilfellene kan opptaket slettes straks. Bare i det tredje tilfellet utløses en alarm, og opptaket blir bevart.

Et annet forhold som Bårdevik trekker fram for å forklare at denne formen for avansert overvåking styrker personvernet, gjelder hvordan dataene lagres.

– Med vårt system er det aldri fare for at kassetter med opptak blir liggende ubevoktet. Lagringen styres av forhåndsinnstilte regler, og skjer sentralt. Innsynet styres også av klare regler. Dette reduserer risikoen for at opptak kommer på avveie og for at informasjon misbrukes av uvedkommende. Hvis det er behov for det, kan vi faktisk innstille et system slik at ansikter sladdes automatisk.

Slike egenskaper skulle tilsi at personvernet også trues mindre ved gjenbruk av informasjonen, som når man ønsker å registrere hendelser i en butikk for å vurdere virkningen av en bestemt markedskampanje eller hvordan varer plasseres i en hylle. Man kan faktisk verne de som analyserer materialet mot å få innsyn i mer enn strengt tatt nødvendig.

    Les også:

Til toppen