Superbillig å ringe med mobil i Norge

Minuttprisen for mobil kryper nå på et historisk lavt nivå, ifølge PT-sjef Willy Jensen.

Superbillig å ringe med mobil i Norge
Bilde:

Post- og teletilsynet (PT) presenterte i dag tall fra ekommarkedet som viser utviklingen for bredbånd og telefonitjenester første halvår 2007.

Det er nå rekordbillig å ringe med mobil i Norge, og vi er nest billigst blant OECD-landene.

- Det er bare Danmark som slår oss med en knapp margin, forteller PT-direktør Willy Jensen under dagens pressekonferanse.

Prisen per minutt er nå 86 øre mot 1,02 i første halvår 2006. Mobilprisen har gått jevnt og trutt ned for hvert år, og har siden 2002 blitt redusert med hele 40 prosent.

Mobilveksten fortsetter, men har flatet noe ut fra i fjor. Antallet mobilabonnementer her til lands vokste til rekordhøye 5,2 millioner i løpet av årets seks første måneder. Det er en halv million flere mobilabonnement enn det finnes nordmenn totalt.

Andel personer med mobilabonnement er nå 111 prosent, som gir 1,1 mobil per innbygger her i landet.

Også på bredbåndstelefoni har veksten flatet ut, med mindre vekst i år i forhold til i fjor. Per 1. juli var det 421.190 bredbåndstelefonikunder i Norge.

Andel private bredbåndskunder som nå har bredbåndstelefoni er 34 prosent. Det betyr at det fortsatt er 66 prosent av bredbåndskundene som ennå ikke har skrittet ut med å utnytte datanettet til også tale.

Nokså oppsiktvekkende er det bare 5.021 bedriftskunder som har bredbåndstelefoni per 1. juli 2007.

Andelen private fasttelefonkunder med bredbåndstelefoni er 26 prosent.

Samtidig øker prisen på fasttelefoni med ett øre fra 35 til 36 øre.

Antall tilbydere av telefoni har bare gått ned med en aktør fra 83 i fjor til 82 i år. Av disse er så mange som 75 tilbydere av bredbåndstelefoni. Bare Lyse Tele samarbeider med 32 partnere, som i hovedsak er kraftselskaper.

- Det er forbløffende liten forandring i tallet på antall tilbydere, og vi ser foreløpig liten konsolidering og oppkjøp, sier Jensen.

Fortsatt har så mange som 4 av 10 nordmenn ennå ikke bredbåndstilknytning, selv om bredbåndsdekningen nå er over 90 prosent.

Telekomanalytiker Tore Aarønæs har fått i oppdrag fra fornyingsminster Heide Grande Røys å lage en analyse av hvorfor folk ikke kjøper bredbånd.

En stor andel av gruppen som ikke har bredbånd er eldre, men også innvandrere. Mange oppgir som grunn for høye kostnader på innkjøp av PC og bredbåndstilgang.

Les mer om:
;