Superbillig Windows klar i oktober

Brukere i fem land, de første tre i oktober, vil få Windows XP til en brøkdel av hva alle andre må betale.

Brukere i fem land, de første tre i oktober, vil få Windows XP til en brøkdel av hva alle andre må betale.

I går bekreftet Microsoft overfor telegrambyråer og fagpresse at selskapet i oktober vil sette i gang pilotprosjekter med en forenklet utgave av Windows XP, kalt Windows XP Starter Edition, i Thailand, Malaysia og Indonesia.

    Les også:

Det forenklede operativsystemet skal kun selges forhåndsinstallert på PC-er beregnet på førstegangsbrukere. Pilotprosjektet inngår i offentlig drevne programmer for å få rimelige PC-er ut til nye brukere. PC-ene vil typisk koste tilsvarende rundt 300 dollar alt inkludert, eller omtrent 2000 kroner.

Utover spesielle hjelpefunksjoner, lokaliserte skjermsparere og tilpassede standardinnstillinger, kjennetegnes Windows XP Starter Edition av at den bare kommer på helt lokale språk – nærmere bestemt thai og bahasa, det siste med varianter for henholdsvis malayere og indonesere – og av begrensninger i funksjonalitet.

Ut fra det som er gjengitt i ulike medier, går det fram at begrensningene gjelder først og fremst at bare tre applikasjoner kan kjøres samtidig, og at man ikke kan kople PC-ene sammen i lokale nettverk, selv om man kan bruke dem mot Internett.

Av medhørende programvare nevnes lynmelder, mediespiller og bildehåndtering. Hvorvidt pakken omfatter lokaliserte utgaver av den forenklede kontorsuiten Works, er uklart. Office er det i hvert fall ikke snakk om. De nye sikkerhetsfunksjonene i Windows XP Service Pack 2, vil inkluderes i Starter Edition.

Ved å tilby programvare til en pris tilpasset kjøpekraften til brukere i lavkostland, gir Starter Edition Microsoft en anledning til å trekke til seg kunder som ellers ville vært selvskrevne for Linux. I sine kommentarer bekrefter selskapets ansvarlige for pilotprosjektene, senior vice president Maggie Wilderotter, at konkurransen med Linux er et svært viktig hensyn.

Wilderotter koordinerer også andre programmer som Microsoft har gående i lavkostland, blant annet «Partners in Learning» som gir skoler i 67 utviklingsland tilgang til gratis oppgraderinger av Windows, og Office-pakker til 2,50 dollar – under 20 kroner – per brukerlisens. Microsofts programmer overfor utviklingsland sysselsetter til sammen 600 personer, forteller hun.

Innen tretti dager vil Microsoft kunngjøre tilsvarende pilotprosjekter i to andre land. Wilderotter ville ikke si hvilke. Spekulasjoner går på India, Russland, Brasil og Jordan. Bill Gates har tidligere utelukket Kina fordi størrelsen på det kinesiske markedet oppmuntrer til piratkopiering. Eventuelle pilotprosjekter i India vil kunne rettes mot helt lokale språk, i samsvar i landets egne bestrebelser på å sette sammen lavkost Linux-baserte PC-er.

At Jordan nevnes kan virke overraskende. Årsaken er at Microsoft har tidligere fremhevet den sterke IT-veksten i landet, der IT-markedet skal ha vokst fra 20 millioner dollar til 400 millioner dollar på fem år.

Til toppen