SuperOffice har ikke vurdert nedskrivninger

Økonomidirektør Morten Gustavsen sier til digitoday.no at de ennå ikke har vurdert goodwill-posten i balansen, selv om aktører i markedet frykter nedskrivning.

I dag, torsdag, meldte SuperOffice ASA at resultatet for fjerde kvartal blir dårligere enn forventet. For 2000 hadde SuperOffice tidligere indikert at resultatet for år 2000 ville gå i null, men i dag kom det kontramelding om at integreringen av det svenske selskapet Caesar tar lengre tid enn forventet og at året vil ende i minus. Oppkjøpet av Caesar Business Systems AB har påført selskapet en stor kostnadsbase uten at dette reflekteres av tilsvarende inntektsside.

I en fersk oppdatering fra meglerhuset Norse Securities antydes det at selskapet kan bli nødt til å nedskrive store deler av goodwillen i balansen. Per tredje kvartal hadde selskapet 143 millioner i goodwill etter oppkjøpet av det svenske CRM-selskapet Caesar, mens egenkapitalen er på 218 millioner kroner. En nedskrivning av goodwillen vil med andre ord få stor betydning for egenkapitalandelen i selskapet hvis de velger å nedskrive.

Norse opprettholder sin salgsanbefaling på SuperOffice-aksjen.

- Vi har ikke vurdert å nedskrive, sier Morten Gustavsen til digitoday.no. - Dette er eventuelt noe styret og revisor må diskutere.

Gustavsen sier at de årlige goodwill-avskrivningene er på seks millioner kroner og avskrives over 20 år. På spørsmål fra digitoday.no om ikke dette er en noe lang avskrivningstakt tatt i betraktning at markedsforholdende i IT-bransjen skifter meget raskt, svarer Gustavsen:

- Dette er den vanlige avskrivningstakten i bransjen.

;