SuperOffice liker ikke småeiere

Programvareselskapet SuperOffice synes de har for mange småeiere og mener disse har skylden for selskapets lave børskurs.

Programvareselskapet SuperOffice synes de har for mange småeiere og mener disse har skylden for selskapets lave børskurs.

SuperOffice har gått ut med et tilbud om å kjøpe 400 aksjer fra hver aksjonær. Hensikten er å rydde opp i eierstrukturen og kvitte seg med flest mulig av de mindre eierne. 95 prosent av selskapet er fordelt på hundre eiere, mens resten eies av 900 private aksjonærer, forteller Une Amundsen, administrerende direktør i SuperOffice til digi.no.

Det store antallet småeiere har skapt problemer for SuperOffice: - Salget av så små aksjepostene skaper unaturlig store svingninger i kursen - vi har sett at en person dumper sine 200 aksjer og sender kursen vår ned 30 prosent, forteller Amundsen. De private investorene har også bidratt til det jevne fallet SuperOffice har opplevd siden børsintroduksjonen i mars i 1997, mener han.

SuperOffice ble introdusert på børsen til en kurs på 33 kroner, men var ned i under fem kroner på slutten av fjoråret. Sammen med mange andre mindre IT-selskaper har SuperOffice tatt seg opp noe og ligger nå på åtte kroner. For å friste aksjonærene til å selge, tilbyr Amundsen 12 kroner.

Amundsen forklarer at alle småeierne kom inn under en emisjon i 1997 da SuperOffice ønsket seg 12 millioner kroner. Et stort antall investorer synes tilbudet var så godt at de ønsket å kjøpe aksjer for til sammen 70 millioner kroner, noe som førte til at svært mange fikk et lite antall aksjer.

Une Amundsen ønsker seg en høyere aksjerkurs primært for å kunne bytte til seg oppkjøpskandidater med aksjer. Han håper derfor at færre småaksjonærer vil redusere de brå svingningene i kursen og skape større handel og en høyere kurs.

- Jeg skal i tiden fremover prioritere kontakt med finansmarkedet, sier Amundsen til digi.no.

Til toppen