SuperOffice nedgraderer eget resultat

CRM-leverandøren SuperOffice kryper nå til korset og nedjusterer resultatanslaget for i år. Det store spørsmålet er hvem som følger etter.

CRM-leverandøren SuperOffice kryper nå til korset og nedjusterer resultatanslaget for i år. Det store spørsmålet er hvem som følger etter.

Styret i SuperOffice ASA sender i dag ut et resultatvarsel for selskapet i form av en børsmelding.

På et styremøte onsdag ettermiddag besluttet selskapet å informere markedet om at forventningene til selskapets resultat for 4. kvartal og året som helhet trolig ligger for høyt.

På grunn av den generelle markedssituasjonen, ferdigstillelsen av CRM5 samt oppkjøpet av og integrasjonen med svenske Caesar Business Systems AB vil resultatet for 4. kvartal 2000 isolert sett bli negativt.

Oppkjøpet av Caesar skal ha påført selskapet en stor kostnadsbase uten at dette reflekteres av tilsvarende inntektsside.

Den 5. desember skrev aksjeforum.com at selskapet burde vurdere å sende ut et resultatvarsel. Begrunnelsen for dette kan du lese her.

Til toppen