Superoffice øker i alle kanaler

SuperOffice-sjef Une Amundsen økte omsetningen, lønnsomheten og kontantbeholdningen fra i fjor.

SuperOffice-sjef Une Amundsen økte omsetningen, lønnsomheten og kontantbeholdningen fra i fjor.

SuperOffice-sjef Une Amundsen økte omsetningen, lønnsomheten og kontantbeholdningen fra i fjor.

- Vi er fornøyd med utviklingen i første kvartal 2004. Samtlige datterselskaper med unntak av Norge viser vekst i omsetning, antall solgte lisenser og utviklingen i vedlikeholdsinntekter er positiv, sier administrerende direktør Une Amundsen.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 11,2 millioner kroner i første kvartal 2004 mot sju millioner kroner samme periode i fjor. Omsetningen endte på 55,8 millioner kroner, opp fra 49,9 milllioner kroner i samme kvartal i fjor. Samtidig er selskapets kontantbeholdning økt med 49,6 millioner kroner til 117 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

- Markedet oppleves som noe mer positivt enn i første kvartal 2003, og interessen for CRM løsninger generelt er økende. Det er likevel viktig å understreke at kundene fortsatt

bruker lang tid før en kontrakt inngås, sier Amundsen.

Superoffice er et av IT-selskapene i Norge som har en betydelig eksport, med en eksportandel på 72 prosent. Størstedelen av inntektene kommer fra Norge og Sverige, men selskapet tjener også penger i Danmark, Benelux-landene, Tyskland og England.

Superoffice har hatt god utvikling de siste fem kvartalene, og Amundsen har god tro på å fortsette den trenden.

- Det er god kontroll på kostnadene og forventningene til de kommende kvartaler må sies å være positive. I de kommende kvartaler vil selskapet forsette å bygge videre på det gode grunnlaget som er lagt, med fokus på vekst i både omsetning og resultat.

Til toppen