Superrask CD-ROM-spiller fra Kenwood

CD-ROM-spillerne utvikles fortsatt. En ny spiller fra Kenwood tilbyr langt høyere hastighet enn konkurrentene, samtidig som den vibrerer og støyer mindre.

CD-ROM-spillerne utvikles fortsatt. En ny spiller fra Kenwood tilbyr langt høyere hastighet enn konkurrentene, samtidig som den vibrerer og støyer mindre.

Det er normalt flere problemer forbundet med dagens svært raske CD-ROM-spillere. Typiske 56X-spillere har rotasjonshastigheter på over 11.000 rpm, så er ikke platene særdeles godt balansert, vil de lage mye støy og vibrasjoner. Når det i reklamen står at spilleren kan lese med 56X-hastighet, betyr dette at den maksimale hastigheten er nettopp 56X, det vil si 8,4 MB per sekund. Men det oppgis sjelden at det kun er på platens ytterste spor at en slik hastighet kan oppnås, på de innerste sporene er lesehastigheten ofte kun halvparten så høy. Dette er interessant med tanke på at CD-platene normalt skriver innenfra og utover og sjelden er helt fulle.

Kenwood Technologies lanserte nylig CD-ROM-spilleren 72X TruX. Denne spilleren benytter en betydelig lavere spinnhastighet enn de fleste av dagens 56X-spillere - normalt mellom 2700 og 5100 rpm. Likevel greier den ifølge selskapet lesehastigheter på mellom 45X og 72X. Årsaken er at CD-ROM-spilleren kan lese hele syv spor på CD-ROM-platen på én gang. Fordelen med dette er selvsagt at lesehastigheten kan økes uten at spilleren må øke spinnhastigheten på platen.

I tillegg til de direkte konsekvensene forbundet med lavere spinnhastighet - det vil si mindre støy og vibrasjoner - betyr lavere hastighet ofte også en mer stabil lesing av platene. En del CD-ROM-spillere benytter seg nettopp av dette hvis de ikke greier å lese en CD-ROM-plate. De prøver på nytt ved en lavere hastighet.

Kenwood 72X TruX har ifølge Kenwood en veiledende pris på omtrent 130 dollar.

Til toppen